Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 


БЪЛГАРИЯ ДАДЕ НА УЧИЛИЩЕТО -
УЧИЛИЩЕТО ДАДЕ НА БЪЛГАРИЯ

      
      
      

11 май 2012 г. е юбилеен ден за Средно общообразователно училище "Христо Ботев" град Враца.
Днес честваме три светли годишнини - наш принос към просветното дело в града ни и Врачанския край:
- 190 години светско училище
- 165 години класно училище
- 105 години гимназиално образование.
Нека свържем датата 11 май с българската история и култура и ще се разбере защо я избрахме за честванията на юбилея.
На 11 май 1867 година нашият велик патрон на училището Христо Ботев произнася бунтовна реч в деня празника на Светите братя Кирил и Методий. На училищното тържество на Класното училище в родния Калофер, където баща му Ботьо Петков е директор и учител, вдъхновената и паметна реч за Славянските първоучители прераства в огнено слово с революционен плам за бъдеща революция на един бъдещ 11 май.

 

      
      
      

11 май за българите е празник на светите братя Кирил и Методий и кирилицата (по стар стил); 11 май за Христо Ботев е ден на бъдещата революция, която ще освободи България от робството.
Днес, за нас, 11 май е християнски и училищен празник на духовността и съграждането. Затова ние избрахме този ден с почит към историята, към великото.
Тези годишнини ни задължават да отдадем почит на дедите ни, да се гордеем със съвременните постижения в учебното дело и да се устремим към бъдещето на нашето училище.
Образованието на младите българи от Възраждането до днес е приоритет на българското общество.
От страниците не летописа се разкрива животът на гимназията и нейната значимост за развитието на просветното дело на град Враца и Врачанския край. Дължим благодарност на видни врачани, общественици, просветни дейци, общинари - за живия им принос за развитието на нашето училище като огнище на просветата.
Историческият път на СОУ "Христо Ботев" следва общонационалните просветни и културни традиции.
През 1822 година се открива светско училище от възрожденския учител Константин Огнянович в двора на църквата "Свето Възнесение".
През 1847 г. се полага началото на Класното училище.
През 1895 г. е построена сградата на днешното училище (два етажа). Днес 118-годишната сграда е реставрирана, оборудвана с модерни съвременни кабинети и технологии, като дом-образец на науката в града ни и в страната.
През 1907 г. училището е преименувано на Пълна врачанска окръжна мъжка гимназия "Княз Борис".
От 1945 г. получава името "Христо Ботев".
През 1957 г., за 50-годишнината, училището е удостоено с орден "Св.св. Кирил и Методий".
През 1983 г. училището е наградено с орден "Народна република България" по случай 75-годишния юбилей.
1986 г. се открива новия паметник на Христо Ботев в двора на училището, а от 2007 г. е извършена пълна реставрация на сградата.
Богата е историята на най-старото училище в Северозападна България. Поговорка казва, че "Учителят и дървото се познават по плодовете". През десетилетията, повече от един век, педагогическото майсторство, учителският авторитет, творческата мисия на будителя са поддържали огъня на просвещението. Поколения директори, учители и възпитатели са осъвременявали учебните практики в духа на българските и европейските образователни традиции и постижения на научното знание. "Плодовете" на учителския труд, славната история на училището са създали поколения ученици, личности, които са се образовали тук. Те оставят своята човешка следа като трудови хора, академици, професори, министри, политици, хора от всички културни сфери на българския национален живот.
България даде на училището, училището даде на България - това е нашата равносметка за юбилея.
Съвременният облик на училище "Христо Ботев", позволете ми да отбележа като дългогодишен директор, сякаш остана незасегнат от икономическата криза. Имаме модерен дворец, с музей, библиотека, актова зала, спортни съоръжения, оборудвани кабинети.; технологични средства и техника; ползваме в образователно-възпитателния процес иновационни и интерактивни методи и способи на обучение. Дори и негативните демографски тенденции в страната не ни пречат да осъществяваме сто процента прием всяка учебна година за ученици от I до XII клас, профилирано и непрофилирано хуманитарно образование.
Неоценима е материалната и морална подкрепа на Община Враца през годините.
Нашето училище има вярна визия и концепция за бъдещото си развитие. Високият имидж е извоюван с труда, усилията и ботевския плам на ръководството на училището, на педагогическия и непедагогическия персонал, на знанията и успехите на нашите възпитаници.
Средно общообразователно училище "Христо Ботев" - Враца не функционира в затворена регионална черупка. Рекордьори сме сред училищата в Европа и страната по реализирани европейски образователни проекти с над 19 държави. Училището ни е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата, а нашите ученици успешно получават нейните сертификати.
Училището е място за светлина, свобода и учение.
Честит празник на всички, уважили светлите върхове на училищната история - бивши и настоящи колеги, бивши и настоящи ученици, общественици, високи гости, врачани.
Нека носим нашето любимо училище в сърцата си - дали скътано в младежкия си спомен, дали в съвременното си светуване, но непременно устремени към бъдещето, към вечността му!
На многая благая лета!
Честит празник!

Виктор КРЪСТЕВ,
директор на СОУ "Христо Ботев" - Враца

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM