Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ОБЩИНАТА ВНЕСЕ ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ
НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ

На 15 март 2012 г. Община Враца с партньорството на общините Мездра и Роман внесе проектно предложение "Враца - врата към древността" по схема "Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. За първи път документите за кандидатстване са подадени по електронен път чрез Модула за електронни услуги на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН).
Основната цел на проектните дейности е подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма, основано на интегрирано управление и маркетинг на дестинациите. Предвидено е разработването на регионален туристически продукт с различни туристически пакети, включващи обекти с национално значение като къщата на баба Илийца, пещерата "Леденика", прохода "Вратцата", манастира "7-те престола", местността "Шупловица", връх "Околчица", природен феномен "Божия мост" и др. Във всеки от пакетите ще бъдат включени и уникални атракции като приготвяне на хляб, ритуали за пиене на вино, огнено шоу и др. Рекламните дейности наред с традиционните методи предвиждат иновативни начини за информиране и въздействие като 3D-mapping, 3D визуализация и виртуални карти за туристическите пакети, флашмоб спектакли и други. Планирани са участия в туристически борси и форуми, чрез които да се популяризира разработения по проекта туристически продукт и да се представи рекламен филм.
Предвидено е дейностите по проекта да се изпълняват 2 години, а разработените туристически пакети и самата комуникационна кампания за подобряване на осведомеността за природното, културно и историческо наследство да продължат до една година след приключване на договора за финансиране. Стойността на проектното предложение е 491,5 хил.лева, като кандидатът Община Враца ще осигури 24,5 хил.лева собствен принос. Проектното предложение предвижда осъществяване на изследвания на въздействието на осъществените маркетинговите и рекламни дейности. Очакваните резултати са нарастване на броя туристи в региона и трайно повишаване на тяхната удовлетвореност, благодарение на разработените нови туристически пакети, които дават нов поглед върху историята и природните дадености на общините Враца, Мездра и Роман.

Даниела Хитова


 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM