Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

САНИРАТ УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ВОЙВОДОВ"
С ОБЩИНСКИ ПРОЕКТ

С Решение № 1/12.03.2012 г. на управителния съвет на проект "Красива България" e одобрено за финансиране и реализация през 2012 г. на проектното предложение на Община Враца за "Външно саниране на училищен корпус на СОУ "Никола Войводов", в ж.к. "Дъбника", гр. Враца. Проектът е с общ бюджет 299 000 лв.
Предвидените ремонтни дейности включват топлоизолация и минерална цветна мазилка на фасадата на училището. Тяхното изпълнение ще допринесе за намаляване на разходите за енергопотребление и издръжката на обекта. Това ще позволи сградата, общинска собственост, да бъде приведена в съответствие с изискванията на Наредба № РД-16-1057 за условията и реда за сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики.
Проектът ще допринесе значително за подобряване на облика на училището.
Проект "Красива България" е част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата, стимулиране на заетостта в страната и постигане на нейната устойчивост. Той подкрепя проекти от социалната инфраструктура, насочени към обновяването на социално значими обекти и се финансира в рамките на утвърдените средства за активна политика на пазара на труда за съответната година по бюджета на МТСП.

Даниела Хитова


 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM