Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ВРАЦА С ПОКАНА ОТ БРЮКСЕЛ
ЗА УЧАСТИЕ В ЕВРОПРОЕКТ

Община Враца е получила покана от д-р Гуидо Матеи, главен изпълнителен директор на Европейския Консултинг Брюксел, консултантски услуги, базирани в Брюксел, за включане в Проекта "SMALLI - Интелигентна инициатива за локално осветление". Проектът има за цел разработването на местни стратегии и планове за действие за интегриране на интелигентно и ефективно осветление в изработването на политиките и публични инвестиционни планове, с участието на частни и местни регионални обществени участници в енергийно-ефективно териториалното планиране. За да се стимулира енергийната ефективност, трябва да се използват енергийно ефективни осветителни тела. Съществуват няколко пречки това да не се случи, като по-високата покупна цена или липса на разбиране на дългосрочните ползи. Използвайки общините като примери, SMALLI има за цел да помогне за преодоляване на пречките за преминаване към енергийно-ефективни технологии за осветление и за предоставяне на тръжните спецификации и стандарти за възлагане на обществени поръчки в други общини, като по този начин ще помогне на Европа да постигне целите си за енергийна ефективност.
Обща цел: Подобряване на енергийната ефективност на местно ниво чрез по-ефективни системи на местно улично осветление, с цел намаляване на емисиите на парникови газове от осветление.
Специфични цели: да повлияе на процеса на обществената политика, за да се гарантира по-ефективна система на местното улично осветление; да планира и привлече публични инвестиции в интелигентния публичния сектор за осветление.
Очаквани резултати: Повишена обществена информираност относно интелигентен публичния сектор осветление; Включване на публичните власти;
Участие на заинтересованите страни; Въвеждане на нови местни наредби за енергийно ефективно публично осветление.
Дейности: Осигуряване на правна, техническа и икономическа среда за проекта, чрез задълбочен анализ на състоянието на новите постижения в областта на общественото осветление в общините, които участват в дейностите; Анализиране на най-иновативни технологии и решения относно тази област, както и обмен и анализ на най-добрите практики; Осигуряване на анализ разходи-ползи; Започвайки от резултатите от предишните действия, реализиране на предпроектно проучване в жилищни, промишлени и търговски квартали на градовете, участващи в дейностите; Изготвяне на бизнес планове;
Включване на всички заинтересовани страни; Изготвяне на местни разпоредби/наредби за енергийно ефективно обществено осветление.
Индикативна продължителност на проекта - 24 месеца
Индикативен бюджет - 1 мил. евро. 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM