Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

"ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ"

Новосформираното звено "Общински пазари" откри процедура по привеждане в законови рамки на ползването на пазарните площадки и разположените върху тях общински временни обекти и съоръжения.
На първия етап, със заповеди с № 405 и 406/04.04.2012 г. на кмета на Община Враца е обявен публичен таен търг за отдаване под наем на 49 свободни павилиона. На следващ етап ще бъдат обявени и останалите 52 павилиона. В договорите за наем са поставени клаузи, относно ангажиментите на наемателите за опазване и почистване на прилежащите пространства. Търговията ще се осъществява в търговските обекти и на ограничено предобектово пространство.
В ход е и процедура за премахване на павилиони, чиито ползватели са владели неправомерно общински терени и са били некоректни наематели.
Създава се организация за почистване на терените, освободени от ползватели, които не са изпълнили задълженията си и след събаряне на павилионите не са извозили строителните отпадъци.
В Правилник за организацията и дейността на общински пазари са регламентирани предназначението на пазарните площадки, забраните за продажби, документите, легитимиращи търговците, редът за предоставяне на обекти - сгради, павилиони и маси за сергийна търговия. В него са уточнени също такси, наеми и цени на услугите. В тях има промени, които ще бъдат подложени на гласуване на следващото заседание на общинския съвет.
Община Враца подготвя цялостна концепция за бъдещето на пазарите в града, за тяхното разположение и благоустрояване. Има архитектурна идея, спечелила първо място в конкурс за изграждането на покрит пазар в района на съществуващия в момента "Кооперативен пазар" на ул. "Ген. Леонов". Подобен проект ще залегне в концепцията на Общината за европейско финансиране през следващия планов период и ще се търси финансиране за него. В момента се прави подготовка за кандидатстване за техническа помощ за изработването на проекти през следващия планов период, който е след 2014 г. На този етап няма открито финансиране за подобна общинска инфраструктура.
Община Враца ще прави всичко възможно съществуващите открити пазари да бъдат приведени в по-приветлив вид, като се премахнат старите, изпочупени павилиони, а останалите бъдат отремонтирани, освежени и поддържани със съвместните усилия на Общината и ползвателите. Това не означава, че ще бъдат закривани или премествани на този етап.
 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM