Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ВЕЛИДЕНСКО / ПАСХАЛНО / ПОСЛАНИЕ
ДО БОГОЛЮБИВИТЕ СВЕЩЕНОСЛУЖИТЕЛИ
И ДО ВСИЧКИ ПРАВОСЛАВНИ ХРИСТИЯНИ
ОТ ВРАЧАНСКА ЕПАРХИЯ

Христос възкресе!
Боголюбиви братя и сестри епархиоти, чеда на БПЦ. "Христос възкръсна, както беше казал" /Мат. 28:6/
В историята на човечеството отлетяха множество стотици години от онзи страшен и свещен миг, в който Божественото Откровение се сля с реалността и се съсредоточи на Голгота в мъченическа жертва на Спасителя ведно със земните хора за небесно блаженство и вечен живот.
Християнската вяра се основава върху Христовото възкресение. Без него не може да има християнство. Възкресението на Иисус Христос е истински триумф на живота. То е залог за нашето собствено възкресение и за унаследяване на вечен живот в Царството небесно след Второто пришествие на Сина Божий. Защото, както пише св. ап. Павел "Христос възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък….. Начатък е възкръсналият Христос; после , при Неговото идване, ще възкръснат ония, които са Христови"! /I Кор. 15 : 20, 23/.
Възкресението Христово съдържа и изразява надеждата на всички християни за възкресение и вечно пребъдване във вселенията непресъхваща благодат Божия, която преизпълва като живоносен поток ония, които следват пътищата Му. В този светъл, възвишен и най - красив празник Христовите последователи получават най-силното и ярко доказателство за истинността на свята вяра. Възкръсналият Спасител е крайъгълния камък на издигната от Самия Него Църква в нейното земно и небесно измерение. Онези от нас, които вървят по неговите стъпки, съставляват останалите градивни елементи на величавото Божие домостроителство, имащо за крайна цел спасението на всички люде. Затова и Христос свидетелствува за Себе си: "Аз съм възкресението и животът; който вярва в Мене, и да умре, ще оживее" /Йоан 11:25/.
Христос възкресе! Неговия мрачен гроб в подножието на Голгота се превърна в люлка на ново раждане и духовно извисяване. Краят на Неговия земен път наложи началото на Вечността. Смъртта Му израсна в неподражаема победа на безсмъртието. Скръбта на повярвалите в Него се вля в живителния извор на възтържествувалата справедливост и обагри с горестта си мощния прилив на просиялата, всепроникваща християнска мисия. Светът след онази ранна неделна утрин край Иерусалим, в която мироносците откриха празния гроб на своя Божествен Учител, вече не бе същият. Нещо ново се роди - и на небето и на земята - и вярата, надеждата и любовта в своето възраждащо единство прегърнаха планетата и осветиха тясната пътечка към спасение за благодатен живот в Господа!
Нека всички ние, в името на този даруван ни от Бога живот, от глъбината на нашите души и ликуващи сърца се поздравяваме празнично с великденския спасителен възглас ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ!
ДНЕС И ЗАВИНАГИ -
НАИСТИНА ВЪЗКРЕСЕ!


Враца
Пасхални дни - 2012 г.
 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM