Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СИСТЕМАТА
ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

По разпореждане на зам.-кмета на Враца Светозар Луканов в общинската администрация бяха предприети действия за изготвянето на единни списъци на настанените в общинския жилищен фонд, на състоянието на жилищата и на събраните наеми от тях. Целта бе подобряване на работата в звеното "Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионално развитие". Установено бе, че до този момент няма писани правила за работата с отчетните документи в звеното, за отговорността и задълженията на служителите при работата с тези документи и събраните от тях финансови средства. Такива правила се изготвят в момента и те ще станат неотменна част от правилата за вътрешния трудов ред, документооборота, отчетната политика и системата за финансово управление и контрол в общинската администрация.
Установено бе, че служителка на Община Враца е получила девет кочана с квитанции, изразходвала ги е, а събраните суми не са отчетени. Средствата, с които служителката е злоупотребила, са събрани през 2011 г. и по първоначални данни са в размер на 21 600 лева. Незабавно от зам.-кмета Светозар Луканов е разпоредена пълна проверка на дейността на звеното. За случая ще бъде уведомена прокуратурата. На служителката е даден срок до 6 април да възстанови сумата. Тя ще бъде дисциплинарно освободена и срещу нея ще бъдат заведени дела за длъжностно престъпление и за възстановяне на присвоените средства.

Даниела Хитова


 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM