Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

Природен парк Врачански Балкан
стартира пролетно залесяване

София. Започна пролетната кампания по залесяване, организирана от дирекцията на природен парк "Врачански Балкан". Тя е част от дейностите на проект "Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори". Проектът се реализира благодарение на Изпълнителна агенция по горите и партньорството на международната природозащитна организация WWF.
Залесяването ще обхване 23 дка. от територията на Държавно горско стопанство - Мездра в землището на с. Зверино (т.нар. подотдел 51-6). Като предварителна дейност, през есента на 2011 г. там беше извършена подготовка на почвата (почистване).
Видовете, използвани за залесяването са черна топола (Populus nigra) и бяла върба (Salix alba). 2500 фиданки са осигурени от Тополово стопанство "Пазарджик", които са партньори по проекта. През следващата година ще бъдат залесени 330 фиданки от вида елша (Alnus glutinosa). Тези видове са избрани с цел възстановяване на природно местообитание от крайречни гори (91ЕО).
До края на 2012 г. предстоят да бъдат извършени три отглеждания на новосъздадената култура с цел осигуряване на висок процент прихващане на фиданките, като се вземат под внимание неблагоприятните почвени условия на терена.
Тази година дейностите по залесяване съвпадат с годишната кампания по случай Седмицата на гората, която бе отбелязана на национално ниво в град Враца.

 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM