Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ОТКРИВАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН
ЦЕНТЪР ЗА КЛЮЧОВИ КОНСЕРВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ "ГОРСКИ ДОМ"

На 2 април 2012 г. министърът на околната среда и водите Нона Караджова, министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов и председателят на Комисията по земеделие и гори Десислава Танева официално откриха Многофункционален център за ключови консервационни дейности "Горски дом". Центърът е изграден по проект "Горски дом - създаване на многофункционален център за ключови консервационни дейности на територията на Природен парк "Врачански Балкан", финансиран по Оперативна програма Околна Среда 2007-2013. Основната цел на проекта е създаване на условия за опазване и възстановяване на приоритетни местообитания и видове от флората и фауната на територията на Природен парк "Врачански Балкан". Проектът е на стойност 500 179.02 лева и се реализира в рамките на три години.

В многофункционален център за ключови консервационни дейности "Горски дом" са изградени семенна и вегетативна банка за съхраняване и обработка на семенни материали, лаборатория, работни кабинети и осем места за настаняване.

Центърът е оборудван и със специална хладилна камера и специализирани транспортни средства за съхраняване и транспортиране на мърша за подхранване на хищни видове птици. Центърът е от ключово значение за изпълнението на предвидените в проекта дейности, който включват: опазване и възстановяване на застрашени популации на девет консервационно значими видове растения (Горска съсънка, Люспесто изтравниче, Келереров центрантус, Ковачев зановец, Жълт крем, Алпийско плюскавиче, Велчево, Казашка хвойна и Обикновен тис), опазване и възстановяване на популацията на Египетски лешояд (Neophron percnopterus) и опазване на застрашени от силен антропогенен натиск на четири пещерни местообитания на територията на парка.
Събитието се състоя в рамките на "Седмица на гората", която тази година се провежда под мотото "Гората за децата" .

http://vr-balkan.net/


 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM