Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

"ОБИЧАМ ПРИРОДАТА -
И АЗ УЧАСТВАМ"

Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) отправят покана за участие в Национална кампания "За чиста околна среда" на тема: "Обичам природата - и аз участвам". Участници в конкурса могат да бъдат общини и кметства от цялата страна, също и училища, детски градини и обединени детски комплекси. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева, като крайната дата за реализация на дейностите по Кампанията е 31.11.2012 г.
За общините и кметствата допустимите дейности са свързани с почистване на определени площи и тяхното залесяване и зацветяване, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. Към проектната документация следва да се приложат планове за местоположението на обектите, проекти за озеленяване и възстановяване на зони за отдих и подписка от жителите за подкрепа на проекта. Реалното събиране на отпадъците и почистването на терена следва да се осъществи с доброволен труд от страна на живущите от съответния жилищен район, квартал или село.
За училищата и детските градини допустимите разходи са за подготвяне и изработване на информационни брошури, дипляни, мултимедия, организиране на екологични събития, оборудване и учебни пособия, създаване на еко-кът и други. Проектите трябва да са свързани пряко с учебния и / или възпитателен процес в съответното учебно заведение и предвидения учебен материал в раздел природа, човек и природа, опазване на околната среда, природни ресурси, биоразнообразие и други.
Целта на кампанията "За чиста околна среда 2012 г." е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда. Очаква се чрез реализираните дейности да се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.
Крайният срок за подаване на проектните предложения е 20 април 2012 г.


 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM