Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

НЕПРИЕМАНЕТО НА
УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА -
ПОЛИТИЧЕСКА ЗАИГРАВКА

На днешното заседание на Общинския съвет внесох за разглеждане Програма за управление на община Враца за периода 2011 - 2015 г. Според Закона за местното самоуправление и местната администрация, управленската програма само се представя пред Общинския съвет. И това много добре се знае от голяма част от общинските съветници, които са такива повече от един мандат. Затова неприемането на управленската програма е чисто политически акт на опозицията.
Програмата за управление на община Враца, както и всички програми за управление на общини в България, са съобразени с Националния план за развитие на Република България през периода 2007 - 2013 г. Там ясно са разписани приоритетите за развитие на страната и на общините в нея през посочения период. Управленската програма е съобразена и с Общинския план за развитие 2006 - 2013 г., който е основен стратегически документ за развитието на Враца. На тази база са изведени и нашите приоритети:
1. Враца - притегателен център за инвестиции, иновации и работа
2. Враца - привлекателно място за живеене
3. Враца - туристически и културен център.
Тези три приоритета ще са в основата на работата ни през целия мандат.
Конкретните действия за постигането на всеки от тях не би трябвало да стоят в стратегически документ, какъвто е управленската програма. Те се набелязват в отделни планове за действие. С приемането на бюджета за 2012 г. са очертани финансовите рамки, в които през тази година ще направим първите стъпки в осъществяването на програмата. Какво точно е извършено през годината ще стане ясно при годишния отчет за изпълнението на управленската програма в началото на 2013 г. Такива отчети се правят ежегодно.
Управленската програма е изготвена с мисълта за добруването на Враца. Тя цели изграждането на ново бъдеще за нашата община. За това категорично се противопоставям на политическите заигравки с една толкова сериозна тема.


инж. Николай Иванов,
кмет на община Враца
 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM