Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ИНТЕРНЕТ ЗА МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

На 23 март 2012 г. бе подписано Споразумение за сътрудничество между Община Враца и Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" - конкретен бенефициент по схема BG161PO001/2.2-01/2011 "Подкрепа за развитие на критична защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура", Приоритетна ос 2: "Регионална и местна достъпност, Операция 2.2: "Информационна и комуникационна мрежа" по Оперативна програма "Регионално развитие".
Целта на проекта е изграждане на широколентова инфраструктура за Интернет достъп в слабо населените и икономически неразвити, както и в земеделските райони на страната. Община Враца е избрана за община, на чиято територия ще се изгражда такава широколентова инфраструктура в рамките на този проект.
Предмет на подписаното споразумение е сътрудничество на двете институции в осъществяването на изграждането на широколентов достъп до Интернет в селски и слабо урбанизирани територии на България. С постигането на целите на проекта Община Враца ще има съществени предимства в областта на ползването на електронни услуги и всички възможности за общуване и достъп до информацията, предоставяна от Интернет.
Това съществено ще повиши качеството на живот на хората в общината, ще се подобри инвестиционния климат и ще я превърне в желано място за обитаване и развиване на подходящ за нашите природни условия бизнес.

 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM