Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

НОВИНИ ОТ ВРАЦА

. Пресконференция на кмета на Община Враца, 5 март

Сепарираща инсталация

В края на миналата седмица се състоя работна среща за изпълнението на обекта "Сепарираща инсталация" на депото за твърди битови отпадъци във Враца. Разработен бе окончателен детайлен график за завършването на обекта. Графикът предвижда в последната десетдневка на април да бъдат извършени 72-часови проби, след които ще се пристъпи към подготовка за приемателна комисия. Кметът инж. Николай Иванов покани представителите на медиите през следващата седмица заедно да посетят депото за твърди битови отпадъци, за да проверят на място как върви графикът за довършителните работи.

Осветление по алеите към Хижата

Започна ремонтът на осветлението по алеите към Хижата. Ще бъдат поставени 18 нови електрически стълба. Всичките 47 осветителни тела ще бъдат сменени с нови - тип "антивандал". Ще се монтират нови 47 клемни кутии. Екип от шест души ще бъде ангажиран с ремонта, който ще продължи 25 дни. Ремонтът ще струва 7 000 лева.

Улична пътна мрежа

През тази седмица ще бъде направен анализ на всички зони на уличната пътна мрежа, които подлежат на аварийно изкърпване. По време на проверката ще бъдат огледани и местата, където различни дружества като "Топлофикация", "В и К" и "Рила газ", са прокопавали уличната настилка. До всички, които не са я възстановили качествено, ще бъдат издадени разпореждания да направят необходимите ремонти. "Убеден съм, че дружествата ще подходят с нужната отговорност" - коментира кметът на Враца инж. Николай Иванов.

Воден цикъл

В момента се изготвят доклади от техническата помощ, от строителният мениджмънт на проекта "Воден цикъл" за това как да продължи първият етап на проекта, след като бе обжалван изпълнителят на обекта пред КЗК и по случая се произнесе ВАС. Във вторник зам.-кметът инж. Красимира Георгиева има работна среща в МОСВ. "До края на седмицата ще бъде взето решение дали ще продължи разглеждането на първия етап на проекта, който бе обжалван или ще има прекратяване на процедурата и обявяване на нова такава. Искаме да вземем решението обективно професионално и от експертна гледна точка, за това очакваме становището на всички, ангажирани с управлението на проекта" - коментира инж. Николай Иванов.

Работен семинар в Германия

От 7 до 9 март кметът на община Враца ще участва в работен семинар в гр. Улм, Германия. На семинара ще се обсъдят важни въпроси от стратегията на ЕС за развитие на Дунавския регион. От особено значение е създаването на мрежа от екологични технологии. Тя ще даде възможност да се достигне високо ниво на защита на околната среда в средносрочен план и за устойчиво подобряване на условията в околната среда на Дунавския регион. Основната тема на семинара ще бъде управлението на отпадъчните води и снабдяването с питейна вода. Ще бъдат представени успешни проекти в областта на управление на водите. На семинара община Враца ще направи представяне на проекта за цялостна реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа. Основната цел на семинара е да се разработят ефективни препоръки за управлението на водни проекти - по време на изграждането и след изграждането на водопроводните и канализационни мрежи. Предвидени са също срещи с бизнес представители на региона Баден-Вюртенберг, където се намира гр. Улм. В българската делегация са включени кметове на общини. "Ще бъде една изключително полезна работна среща. Надявам се в тези три дни, освен контактите, които ще създадем, да получим и достатъчно информация за напредъка на тази германска провинция по отношение на управлението на водите, в контекста на нашия воден проект" - поясни кметът инж. Николай Иванов. Разходите за участието в семинара са за сметка на организаторите от "Danube Office" и на университета в гр. Улм.

Нова транспортна схема за училищните автобуси

Транспортната схема е разработена така, че да обслужва всички деца и ученици от община Враца, подлежащи на задължително обучение и са от населено място, в което няма детска градина или училище, които да осъществяват предучилищна подготовка или обучение в съответнат подготвителна група или клас. Новата транспортна схема ще обслужва ежедневно над 540 ученици и над 30 деца, на които е осигурен безплатен транспорт или безплатни карти за пътуване. Те са превозвани с осем училищни автобуси и един автобус на ДАП - Враца. Осем са маршрутите, по които те пътуват:
- Враца - Бели извор - Власатица - Лиляче - Враца
- Враца - Горно Пещене - Тишевица - Върбица - Вировско - Враца
- Враца - Голямо Пещене - Баница - Мраморен - Оходен - Враца
- Враца - Нефела - Враца
- Враца - Чирен - Девене - Три кладенци - Враца
- Враца - Косталево - Враца
- Враца - Згориград - Враца
- Враца - Паволче - Челопек - Враца
Всички автобуси тръгват по маршрута си, съобразено с началото или края на учебните занятия в училищата. Спират на няколко спирки в града, в зависимост от пътуващите ученици и направлението.

Сгради на закритите училища

Интересни предложения има за някои от сградите на закритите училища в селата от община Враца. "На първо време, от изключителна важност е сградите да бъдат опазени в тяхната цялост. В тази връзка можем да кажем, че от както общината назначи денонощна въоръжена охрана на сградата на бившия Химически техникум, вече няма сигнали за кражби там" - коментира зам.-кметът Красимир Богданов. Предложенията са бившите училища да станат читалища, общоселски салони, спортни зали за местните ученици.
Бившата сграда на Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство, която се намира в Ученическото градче, е предизвикала интереса на частна фирма. Врачанското дружество, което се занимава с производството на сладкарски изделия, иска да ползва кухните и помещенията, където се е провеждала практиката на учениците.
Предстои да бъде направена работна среща между представители на филиала на Медицинския университет във Враца и на общинската администрация във връзка с желанието на филиала да ползва сградата на бившия Химически техникум. Ще бъде направен оглед на сградата, след който ще стане ясно дали условията там са приемливи за представителите на филиала.

Концерт - подарък от кмета за врачанки

На 8 март кметът инж. Николай Иванов подарява безплатен концерт на всички дами от община Враца. Концертът-матине ще започне в 11 ч. в градската концертна зала. Врачанската симфониета е подготвила истински празничен букет от класика и евъргрийни. В програмата ще влезе както "Пролетта" от "Годишните времена" на Вивалди, така също "Музикален момент" от Шуберт, "Мечтание" от Шуман, ще прозвучат творби на Гершуин и Франк Синатра. Дамите ще чуят и музика от филма "Ромео и Жулиета".


Даниела Хитова 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM