Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

РАБОТНА СРЕЩА,
ПОСВЕТЕНА НА ПРОЕКТА "ВОДЕН ЦИКЪЛ"

Работна среща, посветена на проекта "Воден цикъл", се проведе в Министерството на околната среда и водите в София. На нея присъстваха министър Нона Караджова, зам.-министър Ивелина Василева и Йоана Христова - ръководител на междинното звено на ОП "Околна среда 2007 - 2013". От страна на община Враца в срещата участваха инж. Красимира Георгиева - зам.-кмет по европейско финансиране и обществени поръчки, инж. Марияна Рашева - директор на звеното за изпълнение на проекта "Воден цикъл" и счетоводителя на проекта Петър Койчев.
Инж. Марияна Рашева докладва за напредъка по проекта. Разгледани бяха също закъсненията от графика за дейностите, вследствие на обжалванията пред КЗК и ВАС на избрания изпълнител от други участници. Това са закъсненията на обществените поръчки за възлагане на строително-монтажните работи. Обсъдени бяха технически въпроси, свързани с избора на материала за проектиране и изграждане на довеждащия водопровод от язовир "Среченска бара". Инж. Красимира Георгиева пое ангажимент да бъде актуализиран графикът на дейностите по проекта, съобразно решенията на Върховния административен съд.

Даниела Хитова


  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM