Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ОБХОДИЯ ПЪТ НА ВРАЦА ОСТАВА С 2 ПЛАТНА

Кметът на общината представи информация относно заседанието на национален експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика, проведено на 7 февруари 2012 г., на което беше разгледан проекта за парцеларен план за ОБХОДЕН ПЪТ НА ГР.ВРАЦА -ПЪТ І-1(Е-79) КМ 0+0.00 ДО КМ 6+816.60.
Основната цел на обходния път е изнасяне на транзитното движение от град Враца.
На заседанието е представено становището на Община Враца, в което е изразено несъгласие с предвидения габарит на пътя Г-10.50м. и предвидените две ленти за движение. Аргументите на Община Враца за необходимост от четирилентов обход на града не се приеха от проектантите и АПИ.
Според тях във Враца не може да се докаже необходимия трафик за четирилентов обходен път, а освен това град Враца е един от най-добре снабдените градове с обходни пътища (цитират "крайната" улица "Васил Кънчов").
На заседанието беше взето решение да се предложи на министъра на регионалното развитие и благоустройството да одобри подробния устройствен план (парцеларен план) след: 1. обосновка от страна на проектантите на избрания от тях габарит; 2. уточнение на захранването на полските пътища, които се пресичат от обходния път; 3. уточняване на местоположението на техническа инфраструктура, находяща се в два горски имота. Като четвърта точка в решението на националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) е записано да се възложи проучване от АПИ на възможността за разширение на обходния път.
В 14-дневен срок ще бъде представен за подпис от участниците Протокола на заседанието на експертния съвет (до настоящия момент не е представен), а в 30-дневен срок ще бъде предложен на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобрение.

 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM