Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

СНЕГОПОЧИСТВАНЕТО
В ОБЩИНА ВРАЦА

Кметът инж. Николай Иванов даде информация за снегопочистването в Община Враца при последния обилен снеговалеж. "Положението е тежко. С наличната техника в началото се направи опит да се почистят всички транспортни оси в града, което се оказа невъзможно. Четири от снегопочистващите машини аварираха в опит да почистват между спрените автомобили. Много тежка беше обстановката при с. Три Кладенци, с. Девене и с. Чирен - имаше снегонавявания около метър и осемдесет и се налагаше непрекъснато дежурство на машини" .
Много по-големи градове от Враца потърсиха помощ от държавата и в момента го правят. Градът функционира нормално, макар и при тежка зимна обстановка, всички основни улици са проходими при зимни условия. Опитваме се и в момента да влезем във всички малки улички, където спрените автомобили позволяват. В селата обстановката е сравнително добра. Четири от тях нямат възможност да почистят улиците си - Баница, Върбица, Паволче, Г. Пещене, където ще бъде пренасочена техника на БКС. Няма бедстващи хора, няма проблеми с ел. захранването и водоподаването. Необходимо да се разшири отсечката от с. Горно Озирово за с. Лютаджик, за да има нормално снабдяване с хранителни продукти.
Доста хора чистят при тези тежки условия. Току що научихме за проблем в района на Стария пазар - работници от аварийна група от програма на Агенцията по заетостта са употребили алкохол през работно време. Те ще бъдат уволнени веднага.
В момента не правим сметка колко пари ще струва снегопочистването. Кризисният щаб търси начин да се справи с всеки проблем.
Има създадена добра организация на работа с Гражданска защита и пътно поддържащите фирми.
Всичките 33 машини, с които БКС разполага, са включени в снегопочистването, като с някои от тях ще помогнем и на селата.
Разпоредено е да се извърши обстойна проверка на всички язовири на територията на община Враца, предвид предстоящото снеготопене. Това е голям проблем за общините- много години не е инвестирано в поддръжката на техническите съоръжения на водоемите. Той ще бъде приоритетно решаван, след обстоен анализ, конструктивни заключения и подготовка на проекти за търсене на средства от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии.

 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM