Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

Пресконференция

НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА

* Срещи в населените места, Снегопочистването в града, Настаняването на бездомни, Училища, детски градини, Зимният празник - на 18 февруари, Обходният път

На пресконференция в понеделник кметът на Община Враца инж. Николай Иванов представи информация за проведената миналия четвъртък среща с изпълнителния директор на "Рила газ" г-н Серджо Пантано във връзка с предстоящите инвестиционни намерения през настоящата 2012 г. Обсъдени са направените до момента инвестиции на територията на града, проблемите и трудностите, които са срещани, както и съдействието на Община Враца при тяхното разрешаване. На срещата са представени и предстоящите задачи за 2012 г. Това, което в най-близко бъдеще предстои, е събирането на работен екип, който да подготви плана за действие за 2012 г. и в контекста на старта на строителството по проекта за воден цикъл на Враца. До този момент е изградена мрежа от 37 000 л. м., предстои да бъдат изградени още 85 000 л.м. Общата сума на направена инвестиция в газифицирането на града, платена като административни и други такси, е в размер на 272 511 лв. Една от най-важните задачи в края на зимния период е пълен преглед на възстановените асфалтови настилки и възстановяването им наново там, където не са възстановени качествено, допълни инж. Иванов. За качественото изпълнение изпълнителния директор на "Рила Газ" е уверил, че Община Враца ще получи пълното му съдействие. По този начин ще се отстранят всички проблеми. Поради късния период на изграждане на мрежата, качеството на възстановяване не е добро. Кметът на Община Враца изрази мнение, че ще се възползва от дадените правомощия от Закона за устройство на територията и общинските наредби и ще се възложи преработка на участъците, които не са добре възстановени. Кметът на Общината е поел ангажимент за административно съдействие - при заявка за включване в газопреносната мрежа Община Враца максимално бързо да одобрява проектите за включване на граждани или юридически лица. В момента общинското ръководство прави анализ за включването на сгради. Този анализ включва комплекс от мерки. "Ако сградата не е санирана и не са приложени мерки за енергийна ефективност, всяко отопление е скъпо" - каза кметът. Амбицията на ръководството, което има реална подкрепа от Комисията по образование в Общинския съвет е чрез фонд "Енергийна ефективност" да бъдат санирани всички останали сгради на училища и детски градини. Тогава ще бъде проектиран и вида отопление. Там, където анализа показва, че този вид отопление е изгоден, ще бъде избрано отопление чрез газ, като ще бъде направена съответната инвестиция.

Срещи в населените места

По повод проведените и предстоящи срещи на кмета в населените места на територията на общината, инж. Иванов сподели, че се поставят различни проблеми - състоянието на уличната мрежа, пътната мрежа, водопроводната и канализационна мрежа, обществения ред, нивото на престъпността. Друга основна тема е избора на кметски наместници. На последното си заседание Общински съвет - Враца даде съгласие да бъдат назначавани кметски наместници и в момента, в който това решение влезе в сила, ще бъдат назначени.

Снегопочистването в града

"Оценявам, че са положени усилия, но аз и моят екип смятаме, че може и по-добре." Предвид обилните снеговалежи и бедстващи региони в Родопите, кметът поясни, че през последните три седмици всеки кмет на населено място представя информация в писмен вид за състоянието на т. н. критична инфраструктура и за състоянието на обществените сгради. Целта е да са ясни критичните точки, които при обилни снеговалежи, или валежи от дъжд, биха създали опасност за здравето и живота на хората.

Настаняването на бездомни

Заместник кметът по здравеопазване и социални дейности разясни състоянието на предлаганата услуга за настаняване на бездомни хора в приюта. За момента няма такива лица, които да са поискали да бъдат настанени при настъпилите рискови за живота и здравето ниски температури. Екипите на Регионална дирекция "Социално подпомагане" и на РУ "Полиция" - Враца са предлагали на бездомниците, но те отказват за сега -каза г-н Луканов. Подсигурени са пет легла, които могат да бъдат удвоени, две топли помещения със санитарен възел, топла храна. Продължава да е отворен денонощно втория етаж на чакалнята на автогарата. Там също няма за сега нито един бездомен човек, който да е потърсил подслон.
Кметът на Община Враца допълни, че тъй като това е превантивна спешна мярка, все още няма осигурено финансиране за нея и няма как приюта да бъде отворен постоянно. С решение на Общински съвет - Враца може да се реализира такъв тип услуга през зимните месеци. През настоящия зимен период тя ще бъде финансирана със собствени средства.

Училища, детски градини

Ежедневно в Община Враца се получава информация за състоянието на пътя, транспорта, отоплението и посещаемостта на учебните и детските заведения.
Има проблеми в някои от детските градини по селата. В с. Три кладенци е замразена ВиК инсталация, в с . Баница
- повредено ел. табло. Изпратени са екипи за отстраняване на авариите и в най-кратък срок да е възможно децата да посещават детските заведения, каза зам.-кметът Красимир Богданов.

Зимният празник - на 18 февруари

Поради неподходящите климатични условия зимния спортен празник се отменя за 18 февруари,.
Ще се извърши проверка по повод сигнал, подаден от група скиори в социалната мрежа Facebook за замърсяване на ски-пистата в местността "Пършевица".

Обходният път

Във връзка с предстоящото приемане на проекта за обходен път на Община Враца от Висшия експертен съвет, разяснения даде арх. Даниел Дилков.
Проектът предвижда запазване на съществуващото трасе край яз. Дъбника, пресичане на Оряховското шосе с кръгово движение и преминаване северно от пречиствателната станция на Враца. След пречиствателната станция пътя пресича Криводолско шосе, на едно ниво, без кръгово движение. По продължението, между кв. Кулата и с. Нефела, се влива в пътя за Монтана чрез пътно съоръжение т.н. тромпет. Вливането е на две нива. Предвижда се по една лента за движение във всяка посока. Мотивът - досега съществуващия път е двулентов, затова няма нужда да се разширява. Пътят от Ботевград до Видин е предвиден да бъде скоростен, четирилентов, като обходните пътища на Монтана и Видин са четирилентови - поясни арх. Дилков.
По закон за изграждане на инфраструктура от национално значение, Подробния устройствен план се съгласува с общинските съвети. Общински съвет - Враца е отказал да съгласува този план и е изпратено писмо до Министъра на регионалното развитие и благоустройството с молба да бъде преразгледан проекта. 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM