Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
НА КЛЕТКА 2.1 НА РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО
ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Инж. Николай Иванов представи информация относно Клетка 2.1 на Регионалното депо за твърди битови отпадъци .
Със Заповед № ДК-08-СЗР-5/11.01.2012г. на Началника на РДНСК-Северозападен район е назначена Държавна приемателна комисия за строеж: Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра - Клетка 2.12, която има за задача да извърши оглед на строежа, да направи преглед на документацията, преглед на измерванията и изпитанията и да излезе с предложение за издаване на разрешение за ползване на строежа и да бъде въведен в експлоатация.
На 24 януари комисията проведе своето заседание и констатира, че строежът е изпълнен в съответствие на нормативните изисквания и предлага на Началника на РДНСК-Северозападен район да издаде разрешение за ползване без ограничителни условия.
Разрешението за ползване ще бъде издадено в законоустановения срок- 10 дневен, `т.е. до края на тази седмица.
Дейностите по изграждане на Клетка 2.1 на Регионалното депо за твърди битови отпадъци са приключили, общата стойност на обекта е 3 215 050 лв. с ДДС.
До този момент са изплатени 2 274 000 лева с ДДС като това е целева субсидия от ДБ за 2011 година - 2 083 000 лева и преходен остатък от 2012 г. в размер на 191 000 лева.
Остава да се изплатят 941 050 лева.
Проектният капацитет на клетка 2.1 е 165 312 тона депониран отпадък, а проектното количество на депониран отпадък годишно е 16 250 тона.
Клетка ще обслужва 52 населени места от общините Враца и Мездра със население 97 366 души.

 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM