Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ВЕСТИ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА

Координационна среща

. На 30.01.2012г. Заместник-кметът на Община Враца инж. Красимира Георгиева ще вземе участие в координационна среща с Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и Управляващите органи на оперативните програми и Държавен фонд "Земеделие". Срещата ще се проведе в Гранитната зала на Министерски съвет под ръководството на Министър Томислав Дончев. Ще бъде направен преглед на изпълнението на поетите и изпълнени ангажименти за периода от 30.11.2011 до 30.01.2012г. На срещата ще се проведат дискусии по процедурите за предварителния контрол от страна на Управляващите органи след влизане в сила на промените в ЗОП, тълкуване и прилагане на ПМС №330 от 05.12.2011г. и възможността за създаване на система на обжалваемост на механизма, по който се налагат финансови корекции. Ще се разгледат въпроси и проблеми при изпълнението на проекти по оперативните програми и програмата за развитие на селските райони.


Двама възрастни - настанени
в болнични заведения

След получен сигнал Заместник-кметът на Община Враца Светозар Луканов със представители на РУ"Полиция"-Враца извърши проверка на обект във Врачанския балкан, който е без регистрация за извършване на хотелиерска дейност или социална услуга - дом за стари хора.
При проверката беше констатирано, че двама възрастни - единият на 92 години в увредено общо състояние, неподвижен, с видима травма на единия долен крайник, полугол и вторият възрастен човек с явно психическо заболяване и неадекватно поведение са заключени в обекта от няколко дни.
След предприетите мерки за уведомяване на компетентните органи и поисканото съдействие от заместник-кмета екипи на Центъра за спешна медицинска помощ и Гражданска защита се отзоваха и възрастните хора бяха изнесени от обекта и превозени до град Враца.
Оказана им е медицинска помощ. Единият човек е настанен в МБАЛ "Христо Ботев"АД - Враца, другият - в Център за психично здраве -ЕООД -Враца за лечение.
По-късно същият ден г-н Светозар Луканов свика спешна среща с представителите на всички заинтересовани институции: д-р Анета Ставрова -директор на РЗИ-Враца; Димитрийка Цанова - директор на Регионална дирекция за социално подпомагане-Враца, които бяха информирани за случилото се още по време на проверката и съдействаха за решаване на проблема. На срещата присъстваха още Нели Стоянова - дирекция социално подпомагане ; Полина Митрофанова -главен инспектор към Инспектората към Агенция социално подпомагане и Любомир Маринков - представител на Областна администрация -Враца.
Обсъдени бяха възможностите за настаняване в специализирани заведения на възрастните хора след престоя им в болничните заведения, както и мерки за санкциониране на собственика на обекта, събиране на необходимите документи и внасянето им в Районна прокуратура -Враца.
Светозар Луканов изказва благодарност към служителите на РУ "Полиция" -Враца за тяхното съдействие и помощ при извършване на проверката.
 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM