Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

"РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ
В ОБЩИНА ВРАЦА
ЛЕДЕНИКА - ТУРИЗЪМ БЕЗ СЕЗОНИ"

Подписан е договор за безвъзмездна финансова помощ по проект "Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Леденика - туризъм без сезони". Сформиран е екип за управление на проекта. Подготвена е и е изпратена за одобрение актуализирана документация по проектното предложение, която е свързана с "Графика за провеждане на обществените поръчки", архивирането, системата за финансово управление и контрол. Започната е работа по подготовка на документация за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители на СМР, доставки на оборудване и за услуги. Разработват се техническите задания за строителство, доставки и услуги за:
- Избор на изпълнител за изграждане на Развлекателен парк Леденика;
- Доставка и монтаж на съоръжения, оборудване, обзавеждане за Развлекателния парк;
- Доставка Влакчета за атракциона "Развлекателен парк - Леденика";
- Избор на изпълнител за изработване на рекламни печатни материали;
- Избор на изпълнител за обучения, пряко свързани с обслужване на атракциите и съоръженията;
- Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор;
Изискване на Закона за обществените поръчки и на ОП "Регионално развитие" (ОП"РР") е извършване на предварителен контрол на документацията в Агенцията за обществени поръчки и в Министерството на регионалното развитие и благоустройство - Управляващия орган на ОП "РР". Тази процедура се очаква да завърши до края на м. януари 2012, след което ще се обявят търговете. Сключването на договори с избраните изпълнители вероятно ще стане в началото на лятото. 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM