Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

СОЦИАЛНА УСЛУГА "ОБЩЕСТВЕНИ ТРАПЕЗАРИИ"

На 3 януари 2012 г. бе сключен договор между Фонд "Социална закрила" и Община Враца за реализиране на социалната услуга "Обществени трапезарии". Услугата ще се предоставя в периода 03.01.2012 г. - 30.04.2012 г. и е финансирана от фонд " Социална закрила" към Министерство на труда и социалната политика.
Комисията за подбор на бенефициенти, определена със заповед на кмета на Община Враца, разгледа 108 броя заявления-декларации, подадени в периода 27.12.-30.12.2011 г. и одобри 98 лица и деца, отговарящи на критериите, определени от фонда, както следва:
- Лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход (чл. 9 от ППЗСП) - 50;
-Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях -14;
- Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии/ - 34;
От общия брой ползватели 34 са деца от многодетни семейства, отговарящи на критериите.
Одобрен е и списък на лица, за които се изисква актуална информация и които са включени в листа "Чакащи", общ брой - 10.
Услугата ще се предоставя в два общински стола на ОП "Социални дейности": - стол на ул. " Стоян Заимов" № 2 - Враца и стол на ул. " Екзарх Йосиф" № 75 - Враца.
Потребителите ще получават топъл обяд - супа, основно ястие и десерт всеки работен ден.
Поради ниския брой подадени заявления и очакваната актуализация на базата данни от месец декември 2011 г. в Дирекция "Социално подпомагане", комисията е решила да се приемат заявления-декларации за ползване на услугата до 31.01.2012 г. 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM