Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

РАБОТНА СРЕЩА
ПРИ ДЕПОТО ЗА ОТПАДЪЦИ

      
      

На 2 декември кметът на Община Враца инж. Николай Иванов проведе работна среща на обекти клетка 2.1 и сграда за сепарираща инсталация към депо за ТБО, на която присъстваха и представителите на медиите.
На работната среща присъстваха представители на изпълнителя "Пътностроителна техника" АД и на консорциум "ПСТ - МУТ - Враца 2010", също така на независимия строителен надзор "Агроводинвест" АД - София и експерти от Община Враца.
На срещата беше отчетен напредъка по изграждането на сградата и подготовката и оформянето на документите по подписване на акт - образец 15 за установяване годността за приемане на строежа за сепариращата инсталация.
В понеделник беше подписан график за извършване на строителни дейности и изготвянето на документи, необходими за разплащания и оформяне на акт - образец 15 и приложенията към него със съответните срокове.
Изпълнителят пое ангажимента в срок до 8 декември 2011 г. да положи шлайфаната бетонова настилка, за да се достави сепариращата инсталация и започне нейния монтаж.
В срок до 7 декември ще бъдат доставени покривните и фасадните панели на сградата и ще започне техния монтаж.
В момента се работи по вертикалната планировка на сградата и пътя. Също така се отстраняват забележките по клетка 2.1.
Инж. Николай Иванов съобщи, че не се работи с темпото което е очаквал. До края на годината изграждането на сепарираща инсталация трябва да приключи. Към момента Община Враца изплаща в срок финансовите средства по извършените дейности за обекта.

 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM