Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА
ЗАКЪСНЕНИЕТО ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО
НА СЕПАРИРАЩАТА ИНСТАЛАЦИЯ В ДЕПОТО

На проведената пресконференция на 28 ноември кметът на общината инж. Николай Иванов представи информация относно изпълнението на сепариращата инсталация и клетка 2.1 на Регионалното депо за твърди битови отпадъци. На проведената в петък работна среща със строителният надзор и представител на фирмата-изпълнител "Пътностроителна техника"АД-София са изложени обективни мотиви за хода на предприетите дейности до момента. Генерирано е голямо закъснение при изпълнението на строително-ремонтните дейности на сепариращата инсталация на Регионалното депо за твърди битови отпадъци. Официално закъснението е 2 месеца. Кметът е разпоредил да се изготви план за действие, за преодоляване на закъснението. Представения план не е одобрен, като основният мотив за това е срокът посочен за доставка и монтаж на сепариращата инсталация - 25 декември тази година.
Кметът заяви, че ще настоява до края на годината този обект да бъде завършен в неговата възможна цялост, тоест срокът за доставка и монтаж на сепариращата инсталация да бъде 17 декември, за да се усвоят средствата от държавния бюджет целево и законосъобразно. В подписания договор не е посочен технологичен срок, темпът на доставка и монтаж зависи от строителя на помещението. Съоръжението е унгарско и ще бъде изпълнено от унгарска фирма.
На проведената среща всички страни са декларирали да се обединят усилията за да се завърши по-скоро обектът.
Ще се осъществява ежедневен контрол. Кметът покани представителите на медиите в петък /02 .12 2011/ от 15,00 часа на обекта за да установят заедно промяната му за седемте дни.
Съществува риск ако до края на годината обекта не бъде завършен да се изгубят средствата за дофинансиране осигурени от ПУДОС.
При клетка 2.1 нещата се развиват нормално, има назначена приемо-предавателна комисия, която ще приеме обекта.
 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM