Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

"УЧАСТВАМ И ПРОМЕНЯМ!"


В Деня на християнското семейство и християнската младеж зам. - кмета на Община Враца Красимир Богданов беше гост на мюзикъл, организиран от група "Звездица" на ЦДГ "Щастливо детство", като част от Национална кампания "Участвам и променям". Г-н Богданов поздрави екипа на детското заведение за разработената от тях специална план - програма за участие в кампанията.
Националната кампания по гражданско и здравно образование ще се провежда през цялата учебна година. Обучението в дух на демократично гражданство, здравословния начин на живот и конструктивното поведение на учениците се провежда под различни форми: в часа на класа, клубни дейности, състезания, изложби, спортни празници, игри, викторини, екскурзии, доброволчески акции, тренинги, групови занимания и др.

Кампанията "Участвам и променям!" обхваща следните теми:
" Физическо здраве: Здравословно хранене; Обучение в разчитане на етикетите на храните; Физическа активност и спорт; Дентална култура; Хигиена на тялото; Полова и сексуална култура.
" Психично здраве: Превенция на злоупотреба с вещества - алкохол, тютюнопушене, наркотици; Справяне с различни форми на училищен тормоз, кибертормоз; Толерантност към различието; Притеснения, страхове, тревожности и търсене на помощ; Ролята на играта и почивката за децата; Превенция на рисково поведение - трафик на хора, конфликт със законите.
" Социално благополучие: Гражданска култура и участие; Ученическо самоуправление; Изразяване и отстояване на мнение; Благотворителност; Етика на поведение в отношенията и уважение към себе си и към другите; Съвременни форми на комуникация, интернет и социалните мрежи. 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM