Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

РАБОТНА СРЕЩА
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

На 21.11.2011 г. председателят на Общински съвет - Враца инж. Петя Аврамова свика на работна среща общинските съветници по въпроси, свързани с организацията и дейността на местния парламент. Дневният ред на срещата включва разглеждане Проект за разпределение на съветниците по постоянни комисии, Тематичен план за дейността на Общински съвет - Враца за периода 1 декември 2011 г. - 29 февруари 2012 г., Работен график със сроковете за внасяне на проекти за решение в Общински съвет - Враца, датите за заседанията на комисиите и съвета, Бюджетен календар за 2012 г., даващ възможност на всеки съветник за участие в бюджетната процедура.
Преди срещата със съветниците инж. Аврамова се срещна с кмета на Община Враца - инж. Николай Иванов за съгласуване на Тематичния план на заседанията на съвета за първото тримесечие.
През седмицата сформираните комисии към Общински съвет - Враца ще заседават за избор на ръководство на всяка комисия и планиране дейността за тримесечен период.
От 28.11.2011 г. до 02.12.2011 г. комисиите ще разгледат и направят своите предложения по проекта за нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Враца за мандат 2011-2015, както и всички въпроси от дневния ред на заседанието на съвета, което ще се проведе на 06.12.2011 г. 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM