Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

КМЕТЪТ НА ВРАЦА
ПРЕДСТАВИ СВОЯ ЕКИП

Днес кметът на Община Враца инж. Николай Иванов представи пред медиите своя екип.
Красимира Димитрова Георгиева ще бъде заместник-кмет по европейски фондове и инвестиции.
Красимира Георгиева заяви, че е в течение на проектите по които е работила Община Враца, подчерта че ще използва своя професионален опит за привличане на повече европейски средства, тъй като общината има много необходимости.
Светозар Борисов Луканов ще бъде заместник-кмет по здравеопазване и социални дейности. Той благодари за оказаното доверие и заяви, че със своята работа ще оправдае полученото доверие.
Красимир Илиев Богданов ще бъде Заместник кмет по образование и култура.
Красимир Богданов сподели пред медиите, че поверените му ресори отговарят на неговите професионални качества и отговорности. В сферата на образованието трябва да се гарантира сигурност на учителските колективи, да се повиши качеството на образованието и да се осигури равнопоставеност на всички учебни заведения на територията на общината.
Той припомни, че в предишния Общински съвет е бил против оптимизацията на училищната мрежа, тъй като това означава закриване на учебни заведения.
В сферата на културата ще се търсят възможности за подкрепа и поддържане на културните институции и тяхното участие при привличането на европейски средства. Ще бъде направено всичко необходимо да се популяризира културно-историческото наследство на града и общината. Решенията, касаещи този ресор, ще се вземат след разговори с културните институции и Консултативният съвет по култура.
Новият секретар на Община Враца е Иван Христов Жеков. Секретаря на общината сподели пред медиите, че осъзнава трудностите, които предстоят пред администрацията, но ще се търсят решения за адекватното им преодоляване.
Кметът на Общината припомни, че един от приоритетите на управленският екип ще бъде привличането на европейско финансиране за преодоляване на проблемите, свързани с инфраструктура и повишаване на качеството на живот в общината.
Инж.Николай Иванов сподели, че в петък ще се срещне с кметовете на кметства и пълномощниците на кварталите ,за да провери готовността им по снегопочистването на ІV-то класната пътна мрежа и добави, че се водят разговори с общинското дружество "БКС"ЕООД за снегопочистването на тази пътна мрежа.
На зададен въпрос как приема избора на Председател на Общинския съвет, кметът заяви, че се надява на екипна работа с по-малко политика, когато залогът е Враца, и уточни, че приема избора нормално като първа стъпка от конституирането на новият Общински съвет.


Красимира Димитрова Георгиева, родена на 01.10.1966 Г.
Висше образование, магистър-електроинженер и магистър "Финанси" от Икономическия институт на БАН, ВТУ"Св.св.Кирил и Методий" гр.Велико Търново.
Професионалната си кариера започва като Специалист "Маркетинг" в АЕЦ "Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй. От месец май 2006 г. до м.октомври 2009 г.работи в Министерство на регионалното развитие и благоустройство като директор на дирекция "Обществени поръчки".
През 2009 година работи в "Компания за международни конгреси ООД" като лектор на тема "Най-често срещани проблеми при организация на обществени поръчки от общините".
От м.юли 2009 г. до м.октомври 2009 г. е председател на Съвета на Директорите на Фонд за органите на местното самоуправление в България -ФЛАГ.
От м. май 2010 г. до м. юни 2011 г. работи като инженер производствено планиране, прогнозиране и развитие в "ГЛОБЪЛ ЛИЗИНГ КОНСУЛТ " ЕНД ПРАКТИС ЕООД "
В момента изпълнява длъжността ръководител проекти в "Гама мениджмънт" АД -гр.София-техническа помощ по проекти финансирани от ЕС, договаряне на условията на договорите, изготвяне документации по ЗОП.


Светозар Борисов Луканов, роден на 18.07.1974 година, семеен.
Висше образование, магистър "Икономика и управление". Придобил е и втора магистратура "Здравен мениджмънт" в ЮЗУ "Неофит Рилски" -Благоевград.
Работил е в Регионална здравно-осигурителна каса - Враца като началник-отдел "Болнична помощ".
От 2010 г. до момента изпълнява длъжността Управител на МБАЛ Оряхово ЕООД.


Красимир Илиев Богданов, роден на 11. 10. 1974 г, семеен с едно дете.
Висше образование специалност - история.
В мандат 2003-2007 година е общински съветник в Общински съвет-Криводол, Председател на Постоянната комисия по образование, култура, религия, младежта и спорта.
През мандат 2007- 2011 г. е Зам.-председател на Общински съвет -Враца.
От 2009-2011 г. е председател на Инициативен комитет за възстановяване на паметника на Васил Левски в град Враца, автор на изследвания и публикации, посветени на историята на Враца.


Иван Христов Жеков, роден на 27.12.1960 г., семеен има син и дъщеря.
През 1984 година завършва ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, специалност начална училищна педагогика.
През 1999 г. придобива магистърска степен по икономика "Финанси".
Три мандата е секретар на Община, два от които на Община Враца.
От 2002 г. до 2008 г. е член на УС на Националната асоциация на секретарите на общини в Р България.
Член на екипа на Националната асоциация на секретарите на общини, подготвил и издал редица наръчници в помощ на дейността на секретаря на община. 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM