Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ

В община Враца ще се реализира националния проект " Обществени трапезарии" , финансиран от Фонд " Социална закрила" на Министерство на труда и социалната политика. Периодът, през който ще се предоставя услугата е 01.10.2011 г. - 30.04.2012 г. Целта е през тежкия зимен период да се осигури помощ и подкрепа за най-уязвимите групи от населението в нашата община.
Община Враца защити своя проект за предоставяне на социалната услуга още през 2009 г., натрупа богат опит и доказа ефективност при реализиране на дейностите вече в продължение на 3 години.
За периода октомври 2011г. - април 2012 г., съгласно сключен договор между МТСП и Община Враца, от услугата ще се възползват 98 деца и лица, от следните целеви групи:
- Лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход;
- Лица, с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
- Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии;
- Скитащи и бездомни лица и деца.

Услугата ще се предоставя в стола на ул. " Стоян Заимов" № 2 и стола на ул.
" Екзарх Йосиф" № 75 във Враца.
Постоянно действаща комисия, сформирана със заповед на кмета на Община Враца ще извърши подбор на бенефициентите.
Срок за подаване на документи: 26.09.2011 г. - 29.09.2011 г., от 8.00 до 12. 00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. в стая № 43 и Информационния център на Общинска администрация.
Одобрените лица ще бъдат информирани своевременно, чрез списъци, поставени на таблата на Информационния център и двата стола, в които ще се реализира услугата.


 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM