Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ПРОВЕРКА НА ДЕПОТО
ЗА ОТПАДЪЦИ

Строителството на допълнителната клетка и на сепариращата инсталация е началото на мащабен проект, който предстои да се доразработи. Зам.-кметът Петя Аврамова направи поредната проверка за хода на дейностите, за втори път в присъствието на журналисти.
Допълнителната клетка ще бъде завършена до 15 октомври, а сепариращата инсталация до края на октомври. Към момента строителството върви с максимални темпове и ръководството на Община Враца е уверено, че фирмата-изпълнител ще се справи с поетите ангажименти. Предстои да се направят необходимите специализирани проучвания какво да бъде надградено, дали компостираща инсталация или завод за биогориво. Настоящите резултати по строителството дават основание да се смята, че важният проект за общините Враца и Мездра ще има развитие в бъдеще.
До момента са усвоени над 2 и половина милиона лева.

Изкопните работи по оформяне профила на клетката вече са завършени. Изградена е дренажната система за инфилтрирани води с ревизионните шахти по трите клона. За предпазване на земната основа и подземните води от въздействието на отпадното тяло и отделящия се инфилтрат се полага глинен екран по дъното и скатовете на клетката. Започна и полагането на хидроизолационната система. Изолационния пакет включва полагане на изолационен изкуствен материал "Бентомат", геомембрана, представляваща фолио - 2 мм, геотекстил и дренажен слой от промита баластра. Монтиран е Порталния монитор за превозни средства за детектиране на радиоактивност по гама лъчение с пластични сцинтилатор, съгласно изискванията на Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария.

Изпълнените строително-монтажни работи до момента са на стойност 1 617 253 лв.
Изкопните работи по основите на сградата за сепариращата инсталация вече са завършени. Изпълнени са кофражните, армировъчните и бетоновите работи до кота 0+00 по част конструктивна на сепариращата инсталация и спринклеровия резервоар. Изпълняват се строително монтажни работи по площадковите и сградните водопроводни, канализационни и електро инсталации на обекта. Металната конструкция е изработена и след подписване днес на протокола за приемане на фундаментите ще започне нейния монтаж

 


 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM