Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ

На проведената пресконференция, кметът на Община Враца запозна представителите на медиите с възникналите затруднения при реализацията на "Интегриран проект за воден цикъл на град Враца", а именно, че в предвидените средства за реализацията на ЛОТ 1 на проекта има недостиг на средства и затова Община Враца, в писмо до министър Дянков, е поискала финансовото министерство да отпусне допълнително целево финансиране в размер на 10 млн. лв. В отговор в Община Враца е постъпило писмо от г-н Владислав Горанов, зам. министър на финансите, в уверение на това, че Министерство на финансите поема ангажимент да осигури необходимите целеви средства за успешното реализиране на "Интегриран проект за воден цикъл на град Враца" при условие, че Община Враца предприеме всички мерки за своевременното сключване на договори с изпълнители, с цел осъществяване на предвидените дейности при спазване на националната и общностна нормативна база. В допълнение, кметът на Община Враца заяви, че в края на лятото и началото на есента ще започне същинското разкопаване на града и подмяната на водопреносната мрежа. Д-р Шахов отчете като безспорен успех на своя екип преодоляването на забавянето от страна на външни фактори с 1 г. и шест месеца.

Изграждане на областни информационни центрове

На 12 юли в гранитната зала на Министерски съвет ще бъде подписан Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Техническа помощ" по процедура BG161PO002-3.3.02 - Изграждане и функциониране на областни информационни центрове. Проектът предвижда изграждане на областен център, който ще предоставя информация за кохезионната политика на Европейския съюз, нейните цели и съществуващите в България възможности. Целите на проекта са осигуряване на лесен достъп до информация за целите на кохезионната политика на ЕС и Националната стратегия за регионално развитие (НСРР), както и осигуряване на справедлив и пълен достъп до информация за възможностите за финансиране за всички социални, етнически и възрастови групи в област Враца. Европейският фонд за регионално развитие ще предостави 100% от общата стойност на допустимите разходи. Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ е 400 000 лв. за срок от 3 години. Това е петият одобрен проект по оперативните програми на Община Враца от началото на тази година.
Одобрен е и проекта на Община Враца за Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития - организиране на иновативни културни събития по ОП "Регионално развитие" на стойност 500 000лв, но е заложен като резерва, което означава, че при реализирането на предвидените проекти, ако има остатък, ще се финансират проекти от резерва.

Ремонт на улици

Продължава ремонтът на уличната мрежа на територията на града. На този етап се асфалтират улиците в централната градска част - ул. "Леонова" - от ул. "Екзарх Йосиф" до ул. "Речка", както и ул. Демокрация и ул. "Река Лева". Няма да има затворени участъци за моторни превозни средства.
Генерална дирекция "Пътна инфраструктура" ще направи цялостна рехабилитация на път Е79 в участъка ул. В. Кънчов - от табелка Враца до автогара Враца. Стойността на реконструкцията е близо 9 млн. лв.
 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM