Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА ЗА РАБОТАТА
ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРОЕКТА ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ

На 9 и 10 юни 2011год. кметът на Община Враца Д-р Костадин Шахов, заместник кметът "УТС и ОС" - инж. Петя Аврамова и Директорът на Звено за изпълнение на проект "Интегриран проект за воден цикъл на гр.Враца" - г-жа Мариана Рашева присъстваха на техническа работна среща и десетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 год."в гр. Хисаря.
На срещата участваха заместник - министърът на околната среда и водите и председател на Комитета -Ивелина Василева; представители на Европейската комисия - Карстен Расмусен, Валери Натан и Ставрула Пелекаси; представители на JASPERS, на българското представителство в Брюксел; представители на Министерски съвет; Финансово министерство; от МОСВ - Управляващия орган и Междинното звено на ОПОС, Дирекции "Кохезионна политика за околна среда" на МОСВ и др.
В първия ден бе отчетена дейността по двата най-големи проекта, финансирани от ОП "Околна среда 2007-2013"- "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Враца" и "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово".
Изложение пред ЕК направи кметът д-р К. Шахов, който обясни значението, което има проектът за решаване на проблемите във водния сектор на региона.
Ръководителят на Звеното за изпълнение на проекта (ЗИП) инж. М. Рашева докладва напредъка на дейностите по проекта, заложени в Договор за безвъзмездна финансова помощ № 58111 - С065 - 256 и отговори на въпроси на контролните и управляващи органи.
Председателят на ЕК Расмусен даде положителна оценка на извършеното до месец юни 2011г., оцени високо усилията положени от Бенефициента - Община Враца и в частност ЗИП за отстраняване недостатъците на работното проектиране и подготвените по ИСПА тръжни документации. В изложението си той подчерта, че Община Враца има потенциала и административния капацитет да се справи с проекта, че сформираното звено е добре структурирано и държи под контрол дейностите и задачите по проекта.
На втория ден от срещата представителите на Община Враца присъстваха на заседанието на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 год. Беше приет годишния доклад за напредъка по ОПОС през 2010 г., допълнения в оперативната програма и представени предприетите мерки за укрепване на административния капацитет на бенефициентите. 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM