Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ГАЗОПРОВОДА
"ЮЖЕН ПОТОК"

На 10 февруари в Заседателната зала на Областна администрация - Враца се проведоха консултации във връзка с изработване на Задание за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху околната среда за изграждане на газопровод "Южен поток", който ще премине и през територията на Област Враца.
На срещата, ръководена от г-жа Цветелина Теофилова - заместник областен управител, присъстваха г-н Георги Гегов и г-н Игор Елкин -изпълнителни директори на "Южен поток България" АД, г-жа Тодорка Гергова - директор на РИОСВ - Враца, г-н Димитър Попов - зам. кмет на Община Козлодуй, експерти по екология от Община Оряхово и Община Мизия, представители на местната общественост и журналисти.
Възложителят - "Южен поток България" АД предварително е предоставил на Областния управител на Област Враца, общините Козлодуй, Мизия, Оряхово и местната общественост информация за запознаване със Задание за обхвата и съдържанието на ОВОС за цялостно инвестиционно намерение на възложителя за "Изграждане на газопровод Южен поток".
На срещата Цветен Боев, експерт в "Южен поток България" АД представи проекта на Заданието. Присъстващите зададоха въпроси, на които получиха отговори от представителите на "Южен поток България" АД.
След като "Южен поток България" АД приключи с консултациите относно обхвата и съдържанието на Заданието по ОВОС с посочените от МОСВ компетентни органи (в т.ч. МОСВ, РИОСВ - Варна, РИОСВ - Велико Търново, РИОСВ - Монтана, РИОСВ - Враца, РИОСВ - Плевен, РИОСВ - Шумен, РИОСВ - Русе и съответните Басейнови дирекции), с други специализирани ведомства и обществеността ще изготви и представи на компетентния орган - Министъра на околната среда и водите, справка за извършените консултации, приети и неприети бележки и препоръки.
Eлма Глоговска

 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM