Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

РЕШЕНИЯ НА КОНСУЛТАТИВНИЯТ СЪВЕТ
ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ

Да се проведе среща с кметовете във връзка с правомощията и задълженията им по влезлия в сила от 9 април нов Закон за горите и да се предоставя информация на НАП за издадените превозни билети от горските стопанства и Регионалната дирекция по горите-Берковица, са двете решения, които прие на заседанитео си Консултативният съвет по опазване на горите в област Враца. Влезлият в сила нов закон за горите дава много повече правомощия на кметовете по места, отколкото на служителите в Горските стопанства, подчерта заместник-директорът на РДГ в Берковица Юри Флоров. Той поясни, че промените в закона са дошли именно по настояване на кметовете чрез НСОРБ. Една от новостите в него е тази, че за превоз на дървесина по републиканската пътна мрежа се изисква задължителен превозен билет. Тези билети вече се купуват от РДГ. Друга промяна е, че всеки собственик ще си опазва и контролира гората: лесничеите - държавните гори, кметовете - общинските, а частните гори ще се пазят от съответните собственици. Работната среща отчете състоянието по опазване на горските територии, дивеча и рибата в районите на ДГС в област Враца. 43 горски надзиратели се грижат за горите, дивеча и рибата в 61 615 ха горски фонд. Освен тях в ДГС има още 27 лесовъди. Най-честите нарушения в горския фонд, въпреки изпълняващите се мерки, са незаконната сеч в райони с компактно ромско население. 1 303 проверки са извършени до момента през годината от страна на лесничеите. 76 от тях са в дърводелски цехове, пазари и работилници, 789 - на превозни средства и 438 на ловци и рибари. Съставени са 314 акта, а с тях са задържани 68.9 куб. метра дърва за огрев, 4 МПС, 7 каруци, 3 моторни резачки, 2 брадви и 1 конска амуниция. В прокуратурата са изпратени 145 актови преписки и са образувани 3 досъдебни производства, 78 са в движение, а 64 са върнати за налагане на административни наказания. От издадените постановления 197 са влезли в сила с начислени суми от 26 889 лева. От тях събрани са само 2 407 лева - 1 555 са дадени доброволно, а 852 за взети от НАП. Досега в горите са възникнали 8 пожара, в които са опожарени 937 декара полщи.
 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM