Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ЗАСИЛВАНЕ
НА ГРАЖДАНСКИЯ КОНТРОЛ

Г-жа Пепа Владимирова, Областен управител на област Враца и председател на Областния обществен антикорупционен съвет, изпрати за съгласуване до членовете на Съвета проект на План за действие 2011 под надслов: "Засилване на гражданския контрол върху институциите, чрез предизвикателствата на партньор- ството между медии и НПО-2011" и антикорупционна кампания със същото име.
Проектът на екшън план-2011 е изпратен и в Дирекция "Главен ин- спекторат" при администрацията на Мини- стерски съвет.
Като ключови дейности в антикорупционната кампания се предвижда да бъдат проведени: 10- ти антикорупционен обществен форум: "Засилване на гражданския контрол върху институциите, чрез предизвикателствата на партньор- ството между медии и НПО. Журналистически разследвания, като антикорупционен инструмент", 11- ти антикорупционен обществен форум: "Резултати от превантивни действия за намаляване на сивата икономика на територията на областите от СЗР", 12-ти антикорупционен обществен форум: "Междуинституционалното взаимодействие на територията на област Враца-залог за прозрачност и ефективност на управлението", 13-ти антикорупционен обществен форум: "Перспективи пред доброволчеството на регионално и местно ниво, в контекста на международната практика и европейската година на доброволчесвото -2011" и 14- ти антикорупционен обществен форум: "Корпоративната корупция-световни, национални и регионални измерения. Превенция и перспективи".
В края на 2011 г. традиционно антикорупционна мрежа АГИП ще обяви най-прозрачна институция и община на територията на Област Враца.


 

 

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM