Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ
ЗА РАЗВИТИЕ

На 7 декември в Заседателната зала на Об- ластна администрация - Враца се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към РСР на Северозападен район, което бе от- крито и ръководено от областния управител на област Враца и председател на РСР г-жа Пепа Владимирова.
В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати.
За заместник - председател на съвета бе избран г-н Румен Маноев, кмет на община Козлодуй.
Членовете на Регионалния съвет за развитие обсъдиха и приеха проект на Годишната индикативна програма за дейността през 2011 г.
Представена бе информация за резултатите от междинната оценка на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г.
Съгласно чл.19, ал.1, т.2 от Закона за регионалното развитие бяха обсъдени и съгласувани проект на Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Враца 2009-2013 г. и проект на Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Видин 2010-2013 г.
Представена бе Стратегия Европа 2020, съотнесена към социално-икономическия профил на Северозападен район.


 

 

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM