Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

НАП ИЗДАВА ПЕРСОНАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

НАП издава персонален идентификационен код (ПИК) за достъп до електронни услуги без да е необходимо закупуването на електронен подпис. Чрез този код клиентите на администрацията могат да проверят:
какъв е осигурителния им доход - върху каква сума работодателите, внасят осигурителните им вноски; данните в индивидуалната им партида по Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) - в кой пенсионен фонд е осигурен и каква е натрупаната сума до момента по партидата; декларираните пред НАП трудови договори за лицето от неговия работодател; декларираните от юридическите лица пред НАП трудови договори. Чрез този код могат също и да подадат искане за издаване на документ.
Гражданите и представителите на юридически лица за да получат персонален идентификационен код, трябва да подадат заявление по образец, което може да се изтегли от www.nap.bg. Заявлението може да се подаде във всеки офис на НАП, включително и по пощата, но получаването му става лично в офиса на агенцията по постоянен адрес за физическите лица и адрес на управление на юридическите лица.
Предвижда се в близките месеци достъпът до тези услуги да се разшири и той да става не само чрез интернет, но и чрез системата на кол центъра на НАП - 0700 18 700. До края на годината се предвижда определени групи клиенти на НАП да могат да правят справки чрез ПИК и в личната си данъчно-осигурителна сметка.
До този момент в офис Враца са издадени 133 персонални идентификационни кода за достъп до електронни услуги. 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM