Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

БЛИЗО 30 ХИЛЯДИ КЛИЕНТИ СА ОБСЛУЖЕНИ
ОТ ОФИС НА НАП ВРАЦА

От началото на годината офиса на НАП Враца са посетили 29 500 клиенти. Средното време за обслужване е 9,11 минути.
Най-често използваните услуги са - подаване на данъчни и осигурителни декларации, информация във връзка със здравния статус и издаване на удостоверения.
Над 32 хиляди са приетите и обработени данъчни декларации по ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДДС.
Справките декларации по ЗДДС са 12 223 бр., което е с 6,12 % повече спрямо същия период на 2010 г.
До този момент в офис на НАП Враца са приети 15226 декларации за облагане на доходите, като това е с 2842 повече от същия период на миналата година, или ръст от 23 %. Най-голям е броят на тези, които са предпочели лично да посетят офиса на НАП - 8227. По пощата са изпратени 4382, в пощенска станция са подадени 2073. Подадените по интернет са 544, като те са нараснали с над 47 % в сравнение с 2010 г., когато са били 370.
Приетите декларации по чл.92 от ЗКПО са 3556, при 45.7 % от тях са използвани алтернативни начини за подаване, а именно: чрез пощата -509, на гише в пощенска станция - 195 и 921 подадени с електронен подпис по Интернет.
В офис Враца 1246 дружества са подали декларации за изплатени доходи, което е с 290 повече спрямо м.г., за първа година има възможност и тези декларации да се подават по електронен път, 162 работодатели са се възползвали от тази услуга.
Приетите придружителни писма за осигурителни декларации са 22806 бр.
Издадените документи, свързани със здравно-осигурителния статус, са над 7 хиляди, издадените удостоверенията близо 6 хиляди.
Във връзка с регистрация и промени в регистрацията до този момент офиса във Враца са посетили над 3 хиляди клиенти.
През тази данъчна кампания значително се е увеличил делът на подадените декларации по електронен път, чрез пощенски клон или по пощата с обратна разписка.
 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM