Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ИЗПЪЛНИХА НАД 100 %
ПЛАНИРАНИТЕ ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

През 2010 година офис-Враца събра 82,7 млн.лв. данъчни и осигурителни приходи, това при съпоставими данни е със 1,7 млн.лв. по-малко в сравнение с 2009 година.
При данъчните приходи е отчетен ръст от 4,67 % спрямо м.г., а изпълнението на годишния разчет е 103,13 %. При осигурителните вноски е установен спад от - 6.69 %.
Изпълнението на общия годишен план е 95,19 %.
През отчетния период се наблюдава най-значително намаление на приходите от корпоративен данък - спад от 691 хил.лв., спрямо м.г., което е обяснимо като се има предвид финансовото затруднение на фирмите по време на икономическата криза.
При данъка върху добавената стойност е установен ръст от 2,4 млн.лв., което е в резултат на значително по-малкия размер на възстановените суми. Причините за това са свиване на пазарите за износ, намаляване на инвестициите, както и засиления контрол от страна на приходната администрация.
Влошената икономическа обстановка се отрази негативно и на приходите от осигурителни вноски. Най-голям спад се отчита при ДОО - в размер на 4.6 млн.лв., за което по- влия и намалението на вноската към фонд "Пенсии" с 2 % в сравнение с 2009 г.
Увеличение се наблюдава при здравните вноски, което се дължи основно на погасяване на стари задължения за здраве, на по-високата вноска за здраве и на по-дългия период, в който трябва да си плащал здравни вноски, за да си с непрекъснати права. Ефекта от тези промени е 1.4 млн.лв. повече приходи в бюджета.

 

 

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM