Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ЗЛАТНИ РЪЦЕ -
НАРОДНИТЕ ЗАНАЯТИ
ВЪВ ВРАЧАНСКИЯ КРАЙ

• Златни ръце - Народните занаяти във Врачанския край : Сборник с материали от Шестата регионална краеведска конференция, Враца, 19 ноември 2009 г. / Състав. Калина Тодорова, Ред. Блага Атанасова. - София: Рал-Колобър, 2010, 240 с.

Сборникът съдържа материали от Шестата регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето" на тема: "Народните занаяти във Врачанския край". Организатори - РИО на МОН - Враца и Регионална би- блиотека "Христо Ботев" - Враца.
Докладите на участниците са тематично подредени в първите четири части на книгата. Във встъпителната част, оза- главена "Занаятите на стара Враца", са включени разработките на Весела Пелова от Държавен архив "Стоките на врачан- ските занаятчии - от "Петъчния пазар" до Панаира", "Ангел Орозов и модерното резбарство във Враца" на Илия Стоянов - Регионален исторически музей, "Фурнаджийският занаят във Враца" на Недка Димитрова, "Бубар- ството и копринарството във Врачанско - нишка между поколенията" на Татяна Анчева и Галинка Янкулова "Занаятите на стара Враца" на Тодор Тодоров и Чавдар Савов и "Дъщерята на воденичаря - Водениците по река Лева през първата половина на ХХ век" на Ивана Захариева.

Втората част - "От нашите майстори" съдържа: "Лозарството и винопроизводството във Врачанския край - традиция и съвременност" - Румяна Цветкова, "Дъхът на Дунава в сърцето ми"- Камелия Иванова - Исторически музей - Оряхово, "Спомен за старите май- стори на Крушовица" - Цветан Пелов, "Дейността на врачанската група на Задругата на майсторите на народните художествени занаяти (ЗМНХЗ) от 1978 до 1988 година" - Сирма Петрова, "Копаничарството - един от вехтите занаяти" - Светлина Берова и "Светът на ковача" - Блага Атанасова.
Връзката между традиционната обредност и народните занаяти е обект на изследване в разработките на авторите, включени в третата част - "Свилени дари дарува" : "Шареното (х)оро - Изработване и обредна функция на сватбен дар и чеиз ("правене на руба")" - Калина Тодорова - Регионална библиотека "Хр. Ботев" и очерка за традиционното тъкаче- ство в балканските села от Искърското дефиле "Багрите на Ржана" на Ивана Захариева.
"С камък и длето" е озаглавена четвъртата част на сборника, посветена на каменоделството - един от основните поминъци на населението от Врачанския край и обединява няколко тек- ста: "Народните занаяти в миналото и днес в с. Паволче - добиване и обработване на бигор" - Мария Божковска , "Каменоделието - основен поминък в село Върбешница" - Костадина Митова " Каменоделното училище в Кунино" - Тодор Кутов, "Погребални обичаи и надгробна каменна пластика в с. Габаре, Врачан- ско"- Ивайло Никодимов и "С камък и длето" - Полина Якимова.
Петата част - "Наследство" представя дейността на експедиционни училищни клубове и краеведски сдружения, работата по национални и европейски проекти на читалища и читалищни групи и техни инициативи, свързани с изучаването и съхраняването на местни традиции в областта на народните приложни изкуства и занаяти.


 

 

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM