Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

КРИВОДОЛ ПЕЧЕЛИ
И ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТИ

Обновяват парк

Трети договор за отпускане на финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони, подписа инж. Николай Иванов - Кмет на община Криводол.
Проектът е по Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" на стойност 288 612 лв. без ДДС. Ще се реализира в с. Краводер - едно от най-големите на територията на общината. Включва рехабилитация на обществени зелени площи - паркове, детски площадки и съоръженията към тях.
В рамките на проекта ще бъде изцяло обновен парка, намиращ се в центъра на селото при Младежкия дом. Предвидени са следните видове работи: оформяне на алеи; парково осветление; изграждане на детска площадка; възстановяване на обществена чешма; ограда; озеленяване; доставка и монтаж на пейки и кошчета за отпадъци.

Представят параметрите на проект

На 19 август 2011 год. от 11.00 часа в Заседателната зала на Община Криводол ще се проведе Информационен ден за напредъка по изпълнението на проект: Реконструкция на градски стадион "Христо Ботев", финансиран по Мярка 321 - "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 год.
Ще бъдат представени основните параметри на проекта, екипа, отговорен за изпълнението на проекта, както и избраните изпълнители на основните проектни дейности: строително-монтажни работи; строителен надзор и доставка на обзавеждане и оборудване.


Първа копка

На 29 август 2011 год. от 11:30 часа, в рамките на програмата за отбелязване Деня на Община Криводол, ще бъде направена първа копка, по повод стартирането на строително-ремонтните дейности по проект: "Реконструкция на градски стадион "Христо Ботев", финансиран по Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.
Да присъстват на събитието са поканени Премиерът на Република България - г-н Бойко Борисов, министърът на физическото възпитание и спорта - г-н Свилен Нейков, изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция - г-н Румен Порожанов и др.


 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM