Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ПРЕДСТАВЯНЕ
НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПАРАЛЕЛКА
В СОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
ГР. КРИВОДОЛ

На 28 март 2011 г. в СОУ "Св. св. Кирил и Методий" град Криводол беше направено представяне на резултатите от обучението в професионалната паралелка "Оператор в дървообработването" - специалност "Производство на мебели". Мероприятието уважиха кмета на общината инж. Николай Иванов, Ивайло Тотев - Управител на "Мебел" - Криводол, ученици, учители и директори на общинските училища.
От 2008/2009 учебна година в училището е разкрита паралелка по дървообработване, специалност "Производство на мебели" с четиригодишен срок на обучение - втора квалификационна степен. Днес обучаващите се по тази специалност са 45. Те се обучават от квалифицирани преподаватели. Учениците усвояват знания по дървообработване, техническо чертане, електротехника, материалознание и специални предмети, имат кабинети и работилници, оборудвани със съвременни дървообработващи машини за всички операции. С дарение от Петко Хаджийски от с. Градешница е закупено и работно облекло за учениците от IX, X и XI клас.
В училището бе открита и изложба на мебели, произведени от учениците за популяризиране на професионалното обучение.


 

 

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM