Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

СТАЧКА НА ЖЕЛЕЗНИЧАРИТЕ

      
      

Железничарите във Врачанско ще участват в националните стачни действия на 24. 11.2011 г. , съобщи Мила Иванова, председател на РС на КНСБ-Враца.
Влаковете в цялата страна няма да се движат между 8 и 16 часа. Стачката е в отговор на обявените от ръководство на БДЖ спешни мерки за реформи, които трябва да влязат в сила до края на годината и включват масови съкращения на персонал и влакове, както и поскъпване на билетите. 2000 от служителите на компанията ще получат предложение да напуснат доброволно срещу обезщетение от 6 брутни заплати. Освен тях ще бъдат съкратени още неизвестен брой работници, след като дневно движещите се влакове бъдат намалени със 150, а цените на билетите за различните видове влакове ще се повишат между 9 и 15%.
Ръководството на "БДЖ" Холдинг и правителството не спазват меморандума за разбирателство, подписан след предупредителната едночасова стачка на 10 март, уточняват от синдиката. Съкращенията трябваше да обхванат 2800 души до края на 2014 г., като се използват основно естественото текучество, пенсионирането и аутсорсването на дейности като почистване и охрана. Тези съкращения трябваше да покрият изискванията на Световната банка за 30% намаляване на разходите за труд, които са част от условията за отпускането на спасителен заем за компанията от 600 млн. лв. Председателят на СЖБ - КНСБ Петър Бунев предупреди, че до средата на следващата година загубилите работата си ще достигнат 3000 души, като една значителна част от тях ще са от експлоатационния персонал, което допълнително ще влоши безопасността на превозите. Бунев даде за пример последните съкращения в железниците, когато персоналът бе намален от 18 хил. на 13 хил. Тогава качеството и безопасността на услугата също се намалиха.
Ръководството на железничарския синдикат към КНСБ обясни, че единствено подписването на нов КТД може да убеди двата синдиката да преустановят стачните действия, които се планира да продължат до постигането на задоволителни за работещите в БДЖ договорености.


Стачката е законна

Обявената за 24 ноември 2011 г. ефективна стачка е засконнах- манипулациите от страна на ръководството на БДЖ и юристите целят сплашване на работниците и служителите, които заявиха своята готовност за стачка, съобщи председателя на РС на КНСБ- Враца Мила Иванова.
Такава груба манипулация и натиск, с искането за поименни списъци на тези, които ще стачкуват, не са извършвани през 22-те години на преход в България.
Единствения легитимен орган, който може да се произнесе за законността на стачката е българският съд.
Стачката е законна, тъй като е продължение на започнатата през месец март тази година процедура и се явява естествено продължение на едночасовата предупредителна стачка за предявени вече и неизпълнени искания по чл. 3 от ЗУКТС.
Ефективните стачни действия ще се проведат поради грубо нарушение на подписани договорености в стачните споразумения на "Холдинг БДЖ" ЕАД, "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, "БДЖ - Пътнически превози" и ДП "НКЖИ" и представляват естествено продължение на започнала вече процедура, за която са на лице постановени арбитражни решения по чл. 14 от ЗУКТС. В тях е разписано времето за ефективна стачка от 08.00 до 16.00 ежедневно до постигане на споразумение. Съгласно закона това е продължение на същата стачка, започнала през март 2011 г., видно и от самите споразумения между страните. В този смисъл не е нужна нова процедура по чл. 14 от ЗУКТС.
Според арбитражното решение е осигурено минималното транспортно обслужване и е спазен закона, а действията за събиране на предварителни поименни списъци за участие в ефективната стачка от страна на ръководството на БДЖ ЕАД са незаконни и противоречат на чл. 50 от Конституцията и чл. 18 от ЗУКТС.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ПРЕСЦЕНТЪР НА КНСБ

До Стачния комитет в ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" достигна информация, че генералният директор Милчо Ламбрев е разпоредил на гарите, в които ще стачкуват "ръководители-движение", да бъдат подменени със служители, които са "началник-гара". Генералният директор няма право да подменя стачкуващи работници, освен в изрично изброените случаи в нормативните актове. Стачкуващите са длъжни да са на работните си места по време на стачните действия и работодателят не може да ги отстранява или подменя с други служители, с цел да предотврати или преустанови стачката. Болшинството от определените за заместници нямат правоспособност за дейността "ръководител-движение", защото не са положили необходимите изпити за правоспособност. Това поведение на генералния директор Ламбрев излага на риск живота на пътниците и целостта на товарите на БДЖ. Налице е очевиден опит за заобикаляне на разпоредбата на чл. 20 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС), която забранява лок аут по време на стачка.
Стачният комитет призовава Ламбрев да преустанови да издава незаконосъобразни устни разпореждания и да спазва арбитражното решение за НКЖИ на Националния институт за помирение и арбитраж.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ПРЕСЦЕНТРОВЕТЕ НА КНСБ И КТ "ПОДКРЕПА"

Европейската федерация на транспортните работници (ЕТФ) и Международната федерация на транспортните работници (МТФ) изразиха своята солидарност с работниците в Холдинг БДЖ

ЕТФ изразява своята солидарност с работницитв в националния железопътен оператор Холдинг БДЖ
Скъпи колеги синдикалисти,
От името на над 2.5 милиона транспортни работници от 41 европейски държави, представяни от Европейската федерация на транспортните работници (ЕТФ), бих искал да изразя нашата подкрепа за борбата на работниците в националния железопътен оператор Холдинг БДЖ, които стачкуват от 24 ноември 2011 г. за защита на своята работа и трудови условия.
ЕТФ научи, че компанията планира да закрие 2000 работни места в рамките на процес на голямо преструктуриране, който включва също намаляването на разписанието с повече от 150 влака и аутсорсинг /изнасяне/ на дейности.
С още по-голямо безпокойство и удивление ЕТФ научи за нарушаване процеса на социалния диалог и споразуменията за стачка, уволняване на синдикални членове без консултиране със съответния синдикат и за обструкции /пречките/ от страна на компанията при преговорите за колективни трудови договори.
ЕТФ строго осъжда всяко нарушение на споразумения, които са постигнати при социален диалог, и всеки опит да се подкопае процесът на социален диалог. ЕТФ заедно с членуващите в нея синдикати също се бори за интегрирани железопътни компании и се противопоставя на по-нататъшна либерализация на европейския железопътен сектор. Плановете за преструктуриране на националния железопътен оператор Холдинг БДЖ и последиците за работната сила и социалните права показват важността да се каже "не" на фрагментацията на железопътните компании.
Затова ние напълно подкрепяме членуващия в ЕТФ синдикат с утрешната стачка и от името на ЕТФ изразявам солидарност с работниците в националния железопътен оператор Холдинг БДЖ в борбата им за почтена работа и смислен социален диалог.
Със солидарност
Едуардо ЧАГАС
Генерален секретар на ЕТФ


23 ноември 2011г.

Скъпи колеги,
От името на 4,6 милиона транспортни работници от цял свят, представлявани от Международната федерация на транспортните работници (МТФ), ви изпращаме послание на братска солидарност с всички железопътни работници в България, които ще се включат във вашите стачни действия от утре, 24 ноември, за да протестират срещу планираното преструктуриране на железопътния сектор, което предвижда съкращаването на над 2000 работни места и закриването на над 150 ЖП линии.
Международната федерация на транспортните работници, и в частност синдикатите, които представляват работници от железопътния сектор, подкрепяме българските ни колеги, които работят в структурата на националния ЖП оператор "БДЖ Холдинг", в дъщерните му компании за пътнически и товарни превози и в ДП "НК ЖИ", в единодушното им решение да започнат стачни действия на 24 ноември т.г.
Напълно споделяме вашето разочарование и възмущение от факта, че ръководството на "БДЖ Холдинг" не спазва стачните споразумения, подписани със синдикатите, както и от начина по който системно пренебрегват процеса на социален диалог. Имаме причини да вярваме, че от ръководството на холдинга нарочно бавят преговорите за сключване на новите КТД.
Протестираме срещу мерките, предприети от ръководството срещу представителите на синдикатите, в това число уволняване на синдикални лидери, съкращаване на експлоатационен персонал и изваждане на редица дейности и прехвърлянето им към външни подизпълнители.
Вместо това, ръководството на холдинга трябва да влезе в открит диалог с работниците и техните синдикати, за да преговаря върху предложенията им. Пожелаваме пълен успех на стачните ви действия в утрешния ден и ви молим да ни информирате с какво още можем да помогнем на вашата кампания.

Солидарни поздрави,

Давид Кокрофт, Генерален секретар на МТФ
Мак Урата, завеждащ секция "Сухопътен транспорт" към МТФ
 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM