Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ДО 20 000 ЛЕВА
ЗА СТАРТИРАНЕ НА БИЗНЕС

Десет души започнаха обучение в КНСБ - Враца по проект "Подкрепа за предприемчивите българи" - по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до 20 000 лв. за безработни лица, желаещи да стартират собствен бизнес по Компонент 1 от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност, съобщи председателя на регионалния съвет на Конфедерацията Мила Иванова.
Подкрепата на малките и средни предприятия е един от приоритетите на Европейския съюз, който ги определя като "гръбнак на европейската икономика". Водейки се от правилото "Мисли първо за малкия", ЕС разработи стратегия за насърчаване на предприемачеството и подкрепа на малки и средни предприятия, с цел повишаване икономическата активност на населението и увеличаване броя на работните места.
Обученията са за регистрирани безработни в ДБТ със средно и по-високо образование, които не получават социални помощи. Учебният график включва 300 часа и се провежда в рамките на два месеца.
Чрез обучението ще бъдат придобити знания и умения както по предмета на дейност, така и по управление на малко предприятие.
След приключване на обучението, в резултат на добре разработен бизнес план и открита фирма, на бенефициента се предоставя субсидия от 20 000 лв. за стартиране на бизнеса.
.
 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM