Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

"ПОДАЙ РЪКА"

"Асоциация за развитие на децата и младежите в град Враца" започва работа по нов проект - "Подай ръка".
Основната цел на проекта е да се популяризират ценностите на доброволчеството сред младите хора. Чрез него неправителствената организация ще подготви петнадесет доброволци, които да популяризират човешките, трудовите и социалните права сред младежите.
В проекта са предвидени две специални програми за обучение. Първата програма е мотивационна и ще включва обучение в лидерски умения, работа в мрежа и мотивиране на младите хора да приемат идеята на доброволчеството и да осъзнаят ценността на работата за обществото.
Втората програма е специализирана и е свързана с правната култура на доброволците. Те ще бъдат запознати със своите човешки, трудови, социални и осигурителни права, за да могат след това по метода "Връстници обучават връстници", да споделят своя опит и знания с други млади хора.
След като преминат през обучението, доброволците ще реализират три кампании:
1. "Цвете за болен" - посещаване на болнични заведения, подаряване на цвете на лежащо болни и оказване на неспециализирана помощ.

2. "Книжка за дете в риск" - доброволците ще подаряват книжки на децата от Дома за деца, лишени от родителски грижи във Враца и ще разговарят с тях за възможностите за тяхното образование и професионална реализация.

3. "Имаме правото" - популяризиране на правата сред младите хора, а също и начините за защита и отстояване на техните права.
Проектът ще стартира през месец февруари 2012 г. Той е подкрепен от Национален център "Европейски младежки програми и инициативи" и ще бъде осъществен със съдействието на Регионален съвет на КНСБ - Враца.


Н. Найденова
eксперт - юрист в
КНСБ - Враца 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM