Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ -
МЕДИИ НА БЪДЕЩЕТО

Новите технологии са в основата на днешното развитие на медиите. Преобладават вестниците и списанията, които имат он-лайн версии. Те достигат в много високо качество и бързо до аудиторията си. Ето защо интернет изданията си извоюваха преднина пред печатните медии. Необходимото технологично време за производство на медии на хартиен носител често е пречка за поднасянето на актуална информация.

Електронният вестник и сайта zovzaistina.com се посещават от много повече читатели от събратът му на хартиения носител. Това е естествено - вестник "Зов за истина" на хартиен носител се разпространява във Врачанска област, а електронният - по всички краища на света. Нашите проучвания показват, че сайта zovzaistina.com се посещава предимно от млади хора в най-творческата, работна възраст.
Голям е процентът на българите в чужбина, които посещават сайта и четат в. "Зов за истина". Животът там ги дисциплинира с въведените и спазвани от всички правила в европейските държави. В мнозинството си това са подготвени, успяващи млади българи и студенти. Далеч от майка България те по-болезнено, но и по-точно преценяват плюсове и минуси, красотата, но и "преходното" отпускане и обедняване. И търсят повече информация, повече "бели облачета", идващи от Родината.

В зелено са държавите, в които се чете zovzaistina.com

Zovzaistina.com се чете в 66 български градове, между които Враца, София, Пловдив, Велико Търново, Русе, Бургас, Варна, Пазарджик, Видин, Монтана, Плевен, Стара Загора, Ямбол, Кюстендил, Благоевград, Малко Търново, Шумен, Смолян, Силистра, Чирпан, Мездра, Бяла Слатина, Козлодуй, в стотици български села, но и в 1593 градове от 92 държави на 6 континента - по целия свят.
Чрез електронното издание можем да споделим с читателите повече информационни, проблемни, публицистични, художествени материали, в това число и по-големи по обем. Високото качество на илюстративния материал, възможността да се покажат в автентичен вид художествени произведения - живопис, графика, скулптура, стъклопис, карикатури, черно-бяла и цветна фото- графия дава особено предимство и прави електронните издания - издания на бъдещето. Не е без значение бързото им, "безтранспортно", а и по-евтино пристигане до потребителя (читателя), особено сега, когато в интернет може да се влезе от всеки компютър, от всеки таблет, от всеки електронен четец, от всеки GSM.
Ето защо решаваме да съсредоточим усилията си в електронния вестник "Зов за истина", като си запазим възможността да радваме почитателите ни с хартиени издания на вестника при специални случаи и важни събития.
Електронният вестник ще има високата и благородна задача да отстоява европейските и общочовешките ценности, но и българския национален интерес, традиции и до-бродетели.
По този начин той ще се противопоставя на сензацията и "жълтото", на пошлостта и скудоумието, които отдалечават читателя от сериозното познание.
Ние сме убедени, че ще настъпят толкова необходимите промени в българския ни живот и страната, дала на половин Европа писмо и четмо, ще си върне достойното, а защо не и първенствуващо място в европейския духовен живот.
Да тръгнем нагоре! С усилията на всеки от нас. С усилията на всички.


 

 

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM