Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

МОДЕЛИ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ
В ОБЩИНИТЕ ВРАЦА И РУСЕ

От 15 до 17 септември 2011 г. в Младежки дом Враца се проведе обучение за методите на прилагане на Възстановителното правосъдие. Обучението има за цел да подготви фасилитатори, който да провеждат възстановителни конференции, подпомагащи жертвата, правонарушителя и обществото като цяло да преодолеят последиците от извършените противообществени прояви и престъпления.
Семинарът е организиран от Дружеството за религиозна и обществена подкрепа на лишените от свобода и Каритас - Русе, като за обучител бе поканена г-жа Lynette Parker, ст.експерт от центъра по Възстановително правосъдие на Prison Fellowship International - Вашингтон, САЩ.

Темите, които се разгледаха в рамките на тридневния семинар включват история и философия на възстановителното правосъдие в света, работа с жертви и правонтарушители, провеждане на фамилни групови конференции и конференции "лице в лице", умения на фасилитатора и прилагане на моделите в работа със семействата. Теоретичната подготовка бе съпроводена и с изпълнението на ролеви игри и задачи.
В обучението взеха участие представители на ДРОПЛС, Гражданска мрежа "Активна общност", Отдел "Закрила на Детето" от гр. Враца и гр.Русе, КАРИТАС - Русе, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните от гр. Враца и гр. Русе, Областна служба "Изпълнение на наказанията" Враца, РУП на МВР Враца, Дирекция "Социално подпомагане" Враца и доброволци.
Участниците споделиха, че този тип конференции ще бъдат изключителна помощ най-вече при правонарушения извършени от непълнолетни и малолетни младежи както и при проблемни семейства. Бъдещите фасилитатори ще могат да поемат случаи подадени от Отдел за закрила на детето и Дирекция "Социално подпомагане".
Проведеното обучение е част от планираните дейности по проект "Активни общности в превенцията от институционализация на деца и младежи с противообществени прояви" реализиран в партньорство между Каритас - Русе и ДРОПЛС в общините Враца и Русе
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на фондация "Лале", фондация "Дъб" и Каритас Германия.


 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM