Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ХРИСТО БОТЕВ" -
МОДЕРЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ

На 10 февруари се проведе годишното отчетно събрание на Регионална библиотека "Христо Ботев"- Враца. Гости на библиотечните работници бяха кметът на Община Враца инж. Николай Иванов, зам.-кметът Красимир Богданов и Радосвета Крумова от отдел "Култура".
В доклада си директорът на библиотеката Силвия Врачовска разгледа извършеното през 2011 година, постиженията на библиотеката, финансовите резултати и перспективите за развитие.

В края на 2011 година фондът на Регионалната библиотека е 249 845 библиотечни документи - на стойност 274 737 07 лв. от всички отрасли на знанието и на всички носители на информация. Новопостъпилите библиотечни документи са 2858 на стойност 29917.40 лв. - книги, периодични издания, графични издания, компактдискове и ДВД. В края на годината библиотеката кандидатства по проект "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" на Министерство на културата и получи финансиране в размер на 15 000 лв.
За отчетния период културната институция е регистрирала 3 936 нови читатели, посетена е от 83 505 потребители (което е с 30% повече от предходната 2010 г.). Раздадени са 123 000 библиотечни документи.

В библиотеката функционират 12 отдела, 9 от които са пряко ангажирани с обслужването на читатели. Работят 21 служители - 17 библиотечни специалисти, 1 методист, 1 информатик, 1 директор и 1 чистач.
Бюджетът на библиотеката за отчетния период е формиран от: средства от републикански бюджет - 201 832 лв.; собствени приходи - 8 994 лв.; финансиране от Програма "Глоб@лни библиотеки - България" - 16485 лв.; Дофинансиране от Община Враца - 6 300 лв; дадени са и средства за капиталови разходи - сменена е дограмата на библиотеката. Общо за 2011 г. са изразходени 233 611 лв. За тази година планираме средствата от други източници да се увеличават.
През 2011 година се наблюдава голям интерес към сайта на библиотеката. Посетен е 18 734 пъти от 11 045 уникални потребители. В отзивите, които получаваме, гражданите споделят, че полезни за тях са електронните каталози и картотеки, които могат да използват 24 часа в денонощието и в почивните дни; възможността за контакт онлайн - било то по електронна поща или чрез формата за контакти; както и актуалността на сайта - това, че всички събития, свързани с библиотеката се отразяват още същия ден.

На особен интерес се радва и страницата на библиотеката в социалната мрежа Facebook - 2209 приятели, 84 текстови и 271 снимкови материали, харесани и коментирани от 10203 потребители. Основната ни цел за създаване на профил във Фейсбук беше не да "трупаме" фенове, а да бъдем полезни и да получаваме обратна връзка. Вслушваме се в препоръките и в мненията на нашите приятели, общуваме, споделяме. Смятам, че това е един много ценен ресурс, които не бива да подценяваме.

През изминалата година институцията наред с традиционните дейности, осъществи и редица интересни инициативи, основно насочени към привличане на млади хора в библиотеката с цел показване нейните разнообразни възможности.
Представяне на книги - популярни български автори, местни творци, детски писатели.
Открити са 21 изложби, като най-успешни бяха: Фолклор в миниатюри - уникална изложба на врачанския майстор Пламен Герганов; Изложба "Незабравимите артисти" и "Писаното слово - XX век".
Артистични работилници "Седемте изкуства" - основна цел провокиране творческите заложби в децата, запознаване и докосване до изкуствата - успешен модел за популяризирането им.
Маратона на четенето и Националната библиотечна седмица са инициативи, ежегодно провеждани и набиращи все по-голяма популярност. Всички училища и детски градини се включват активно.
Откритите уроци, състезания, конкурси, мултимедийни презентации, (общо 210 културни прояви за периода) организирани от нас, са инициативи, провеждани ежемесечно и са свързани с различни годишнини. На особена популярност през последните две години се радва Общинското ученическо състезание "1000 -причини да се гордеем, че сме българи".
Конференции: За осми път Регионална библиотека е домакин на Регионалната краеведска конференция организирана съвместно с РИО на МОН "Миналото на родния край - послание към бъдещето" с тема за 2011 година "Природни и културно исторически забележителности от Врачанския край".
През отчетния период бе издадена петата книга от поредицата "От Дунав до Балкана" - "Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец)", съвместно издание с Регионално краеведско дружество - Враца. самостоятелно Изданието е посветено на манастира в неговата многовековна история и е реализирано с финансовата подкрепа на Община Враца и Холсим (България) АД - Бели Извор. Книгата е написана на четири езика (английски, френски, испански и български езици).
Издадени са и тематични приложения към вестник "Враца днес" - Свети места и Празничен благослов.

Наред с традиционните, културните и образователни дейности и инициативи РБ извършва координационна, експертно-консултантска и квалификационна дейност за библиотеките от региона.
Благодарение на проект, реализиран съвместно с асоциация "Съвременни читалища", Регионална библиотека, Българска библиотечно информационна асоциация, по схемата "Аз мога повече" на оперативна програма "Развитие човешки ресурси", се обучават 12 библиотечни специалисти от областта със средно образование за придобиване на професионална квалификация библиотекар.
Безспорно най-големия проект, реализиран през последните години в библиотечния сектор, е програма Глоб@лни библиотеки - България. В Област Враца със съдействието на Регионална библиотека са одобрени и оборудвани 43 библиотеки. През 2011 година 101 библиотечни специалисти бяха обучени в четирите направления на обучителната програма: "Информационни и комуникационни технологии"; "Организация и управление на дейността в обществената библиотека"; "Застьпничество и проектен цикъл"; "Услуги в модерната библиотека"; "Общуване и работа с хора".
През изминалата година дейността на Регионална библиотека като партньор на програмата бе проверена от програмния директор на Фондация "Бил и Мелинда Гейтс" за България, Румъния и Украйна - г-жа Сири Осуалд и Трендафил Меретев, ръководител на програмата за България. Осъществено бе мониторингово посещение на целеви библиотеки от етап 2009 в област Враца. Визитата включваше посещение на различен тип библиотеки, обсъдени бяха текущи въпроси, свързани с настоящи дейности по програмата и нейната устойчивост. Дадена бе висока оценка за дейността на библиотеката, като партньор на програмата.

През 2011 година - 272 пъти името на библиотеката присъства в регионални и национални медии. За жителите на града това означава: "В библиотеката винаги се случва нещо интересно! Защо и аз да не съм част от него?!" Медийните ни изяви са един непрекъснат процес. Резултатите са видни за всички: Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца е с нов облик пред обществеността - модерен културен институт, жизнено необходим за местните хора, част от ежедневието и празника на врачани. Признат и афиширан приоритет в дейността й са нуждите на местната общност.

В заключение и като доказателство за добрите резултати през отминалите години, библиотеката бе номинирана в категория "Библиотека на годината" от Българската библиотечно информационна асоциация. Ежегодните награди се присъждат на конкурсен принцип: за високи постижения в реализация на основните функции на библиотеките и принос за издигане на авторитета им; принос в изграждането на положителна визия на библиотеките и по-силно присъствие в медиите и местната общност. 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM