Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ОБУЧЕНИЕ ПО НАЧАЛНА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ

Анализът на проведените летни обучителни курсове за потребители разкрива интересни моменти, свързани с конкретната реализация на програмата "Учене през целия живот" и ролята на библиотеката като център на неформалното образование за хора на различни възрасти.

Формирането на групите, програмата, методите и целите на обучението организаторите от регионалната библиотека във Враца подчиняват изцяло на нуждите и очакванията на своите потребители. "Желаещите да участват в курс попълниха предварително анкетни карти, в които се уточнява нивото на компютърна грамотност и какви знания и умения желаят да придобият. Според резултатите се сформираха две групи от по 10 човека - първата група бяха с известни познания, втората - напълно начинаещи. Възрастовата граница беше доста широка - най-младата курсистка бе на 26 години, а най-възрастният - на 76 години" - разказва инж. Петя Боянова, завеждащ отдел "Автоматизация" и обучител по програма "Глобални библиотеки". Тя изготвя предварителна програма, която в процеса на работа се променя. "Времето се оказа достатъчно и материалът подходящ за първата група, които имаха известни познания за работа с компютър. Втората група бяха напълно начинаещи и се наложи програмата да бъде съкратена и опростена, тъй като отделихме доста време за усвояване на работата с мишка и начин на работа с клавиатура. Въпреки това и втората група обучаеми усвоиха основни умения за работа с компютърната техника и приложния софтуер. Всички обучаеми получиха удостоверение за успешно преминато обучение по Начална компютърна грамотност. Те попълниха формуляр за обратна връзка, в който трябваше да отбележат общата си удовлетвореност от курса. 50 % отбелязаха, че са удовлетворени и 50 % - напълно удовлетворени. Това означава, че обучението е отговорило на техните очаквания и потребности. На въпрос дали биха се включили отново в обучение, дори ако то е платено, 100 % от курсистите отговарят положително."
Шейсет годишната пенсионерка, дългогодишен потребител на библиотеката, разбира за курса случайно и веднага попълва анкетна карта. Тя има дъщеря в чужбина и отдавна има желание да придобие основни знания за работа с компютър, за да е независима и да се свързва с нея, без да ангажира други хора. "Дори да се науча да пиша SMS-и за мен беше много трудно. Пенсионер съм, но със желание да научавам нещо ново, защото съм на мнение, че човек е жив, докато научава нещо ново, а не обратното" - споделя тя. Признава, че на компютъра сядала само за да разговаря по скайпа, нямала понятие от електронна поща, дори не можела да работи с мишка. Смята, че наученото значително ще улесни живота й. Друга курсистка, Венета Гергова работи в къща за недвижими имоти и научава от свой клиент, че библиотеката организира безплатен курс по компютърна грамотност за свои ползватели. Много се зарадвала, защото по думите й не била "пипала компютър", а много искала "да е в крак с новостите". Смята, че на курса се е справила добре и има "желание да продължа по-нагоре, защото е интересно и полезно".
Оказва се, че и млади, и хора в напреднала възраст проявяват интерес към обучителни програми, които на практика ще подобрят техния начин на живот, ще повлияят върху самочувствието им на можещи и знаещи хора, ще променят ежедневието в положителна посока. И още - веднъж започнали своето обучение, те са мотивирани да продължат. Какво по-хубаво от това "да запалиш искрата" за знание в нечие сърце. За успехите на организаторите в тази посока красноречив е краткият коментар на директора на културната институция Силвия Врачовска: "Факт е, че нашата библиотека може да допринесе и реално допринася за развитието и усъвършенстването на всеки наш потребител. Обучителните програми, реализирани благодарение на участието на Регионална библиотека в Програма "Глоб@лни библиотеки - България" са част от стратегията за развитие на Регионалната библиотека като образователен, културен и информационен регионален център. Трябва да сме гъвкави и предприемчиви, постоянно "да напипваме пулса" на месната общност и да отговаряме на очакванията и желанията на нашите съграждани своевременно и адекватно!"

Калина ТОДОРОВА 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM