Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР
"АЗ И МОЕТО СЕМЕЙСТВО"

Всички малки деца си приличат, всяко щастливо и нещастно по своемо. Ако обаче се вгледаме в най - малките, тези до седем годишна възраст, ще открием, че всички те се чувстват сигурни и защитени на едно място - в семейството.
"Аз и моето семейство" ще се нарича Общностния център за деца и родители, който Община Бяла Слатина иска да изгради, като комплексна, интегрирана и устойчива грижа за социално включване. Проектът, който Общината внесе в Социалното министерство е на обща стойност 800 000 лв. и е от изключителна важност, тъй като в Общностния център "Аз и моето семейство" ще се предоставят 10 вида интегрирани услуги за 2995 деца от 0 до 7 години и за 850 родители от целевите групи, общо 3845 потребители на услугата, нещо което до момента не съществува и не се предлага на територията на общината.
Целевите групи за деца са: деца от уязвими етнически групи в частност ромска общност; деца, чиито родители получават социални помощи ; деца, чиито родители не са здравно осигурени; деца, непосещаващи детска градина; деца, чиито родители не полагат достатъчно грижа или родителите им са в чужбина; деца с увреждания и имащи здравословни проблеми .
Основните целеви групи за родителите са: родители от уязвими етнически групи, в това число ромска общност; родители, получаващи социални помощи; родители на три и повече деца; самотни родители; родители в рискова възраст; родители без или с ниско образование; родители, живеещи в лоши битови условия.
Основната цел на проекта ще се постигне чрез: изграждане и утвърждаване на Общностен център за деца и родители "Аз и моето семейство", като място за предоставяне на интегрирани услуги за деца от 0 до 7 години; разширяване и подобряване качеството на услугите за ранно детско развитие в общината; разширяване обхвата на услугите, свързани с грижа за деца, предоставени на деца с ниски доходи и деца с увреждания на възраст до 7 години; подобряване готовността на децата от семейства с ниски доходи и децата с увреждания за включване в образователната система; подкрепа за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители; изграждане на местен човешки капацитет за предоставяне на качествени услуги за деца, чрез обучение на включения в проекта персонал и специалисти.
Екипите, които ще се включат в реализацията на дейностите са:
Мобилен екип - сформиран от професионално подготвени и високоспециализирани специалисти: психолог - 1; социални работници - 2; педагози-дефектолози - 2; логопеди - 2; рехабилитатори и физиотерапевти; педиатър и медицински специалисти.
Медиатори - 13, които ще бъдат представители от целевите групи и познават най-добре техните проблеми, с добро образование и умение за работа с хора и в общността.
Педагози от детските заведения на територията на общината - 45 с конкретно участие в реализацията на много от дейностите, които ще се реализират в създадена база на териториите на детските заведения за работа с потребителите на услугите - родители и деца.
Услугите, предвидени в проекта, ще се предоставят в сградата на стария съд в гр. Бяла Слатина, която е предвидена да бъде обновена, ремонтирана и обзаведена с оборудване, което ще създава оптимални условия за реализиране на дейностите по проекта. В специализираните кабинети за рехабилитация, физиотерапия и масажи децата с увреждания ще имат възможности да получат специализирана индивидуална помощ. За инвестиции в ремонтните дейности са заложени 399.794 лв.
Срока на проекта е 12 месеца за ремонт на базата на Общностния център и 12 месеца за реализация на дейностите.
Устойчивостта на проектното предложение ще се търси чрез участие в програми, финансирани от ЕС.
Проектът Общностен център "Аз и моето семейство", изработен от експерти в Общинска администрация, за пореден път показва, че Община Бяла Слатина е социално-ангажирана и съпричастна към проблемите на уязвимите групи.
В. Л.


 

 

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM