Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ПРЕБРОЯВАНЕ НА ВОДОЛЮБИВИТЕ ПТИЦИ

На 14 януари експерти от ДПП "Врачански Балкан", РИОСВ и Българска орнитологична централа взеха участие в поредното среднозимно преброяване на водолюбиви птици в района на язовир "Дъбника" и по поречието на р. Искър. То е част от Европейското преброяване, проведено в периода 13 - 15 януари 2012 год.
При наблюдението на яз. "Дъбника" екипът установи необичаен за района зимен гост - звънарката, който предпочита по-топъл климат по това време на годината и обикновено е по на юг, в района на Средиземно море. Това е дребна птица от семейство Патицови, разред Гъскоподобни. В района на язовира бяха наблюдавани и стотици зеленоглави патици, лиски, значителен брой малки гмурци, големи корморани, и кафявоглави потапници.
По поречието на Искър, в участъка на село Лютиброд, община Мездра, село Чомаковци, община Червен бряг от водолюбивите птици преобладаваха малки гмурци, големи корморани, бяла и сива чапла и зеленоглави патици. Соколоподобните бяха представени от обикновен мишелов, обикновена ветрушка и блатари. Видяхме огромно ято от над 250 броя гривяци и имахме късмет да наблюдаваме риболова на земеродно рибарче и веселото подскачане на водния кос.
За разлика от миналогодишният мониторинг, когато общия брой водолюбиви птици беше над 3000, тази година птиците са значително по-малко на брой - около 700.

www.vr-balkan.net

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM