Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР "ГОСПОДАРИТЕ НА НЕБЕТО"

На 22 ноември 2011 г. в Природозащитен център "Натура" Българско дружество за защита на птиците организира безплатен обучителен семинар "Господарите на небето", посветен на опазването на два от най-редките видове птици на планетата - царския орел и ловния сокол и техните местообитания. Семинарът е предназначен за учители и образователни експерти и се реализира по проект "Опазване на царския орел и ловния сокол и на ключовите за тях места от екологичната мрежата Натура 2000", финансиран по програма "Лайф +" на Европейския парламент.
В рамките на проекта се изпълняват както конкретни природозащитни дейности, така и образователни инициативи с основна цел да се повиши природозащитната култура на подрастващите в училищата и да се формира екологично мислене сред местното население.
По време на семинара ще бъде представена специално изработена книга - ръководство за учителя природолюбител "Господарите на небето".. Към печатното издание има и интерактивен компакт диск с допълнителна информация, а всички образователните материали са създадени с единствена цел да подпомагат класните и извънкласните занимания на преподавателите по природни науки и всички други, които обичат и ценят красивата българска природа.
Основен лектор ще бъде г-н Бари Купър от Великобритания - експерт с 30 годишен опит в сферата на природозащитното образование и устойчивото използване на природните ресурси. 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM